Konkurences tiesību pārkāpumi publiskajos iepirkumos

Iepirkumu uzraudzības birojs

Šī gada 1. jūnijā Konkurences padome pieņēma lēmumu,  kurā konstatēja uzņēmumu – AS “A.C.B”, AS “Ceļu pārvalde” un SIA “STRABAG” – aizliegtu vienošanos VSIA “Latvijas Valsts ceļi” organizētajos publiskajos iepirkumos par ceļu un maģistrāļu būvniecību Latvijā.

Līdz ar to Iepirkumu uzraudzības birojs atgādina un vērš pasūtītāju uzmanību uz to, kas pasūtītājiem būtu jāņem vērā šajā situācijā.


Par konkurences tiesību pārkāpumiem publiskajos iepirkumos

Šī gada 5. janvārī Konkurences padome pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” un AS “Nordeka” aizliegtu vienošanos VSIA “Autotransporta direkcija” organizētajos iepirkumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos uz desmit gadiem.

Informācija Konkurences padomes tīmekļvietnē