Preses brīfings saistībā ar iepirkumu par loģistikas pakalpojumu par pārtikas piegādi NBS vajadzībām

Latvijas Republikas Valsts kontrole

Trešdien, 7. jūnijā, plkst. 10:00 Valsts kontrole organizē preses brīfingu saistībā ar sagatavoto revīzijas ziņojumu “Nacionālo bruņoto spēku pārtikas iepirkuma plānošana un īstenošana”, kurā vērtēja – vai jaunā pārtikas iegādes modeļa plānošana, iepirkuma par loģistikas pakalpojumu par pārtikas piegādi Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzībām īstenošana un noslēgtais līgums atbilst normatīvo aktu prasībām.

Preses brīfingā piedalīsies valsts kontrolieris Rolands Irklis un Valsts kontroles padomes locekle Kristīne Jaunzeme.

Preses brīfingā Valsts kontrolē, Skanstes ielā 50, paredzētas mediju iespējas (TV / foto / jautājumi), kā arī to varēs skatīties attālināti Valsts kontroles Facebook lapā  un LETA.lv.

Lai pieteiktu dalību klātienē, lūgums rakstīt: aivis.majors@lrvk.gov.lv.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam aprit 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēm. Satversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.