KP un IUB kopīgi izglīto iepirkumu rīkotājus par uzņēmumu izslēgšanu no iepirkumiem iespējamo konkurences pārkāpumu dēļ

Konkurences padome

Konkurences padome (KP) sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) no aprīļa līdz jūnijam piecos semināros “Publiskie iepirkumi: Ko ņemt vērā to rīkotājiem” izglītojusi 535 valsts un pašvaldību iepirkumu rīkotājus. Semināra cikla noslēguma pasākums notiks 13. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 14.00 “Koka Rīgā”, Krāsotāju ielā 12, Rīgā, un tiešsaistē.

Līdz šim semināri organizēti Konkurences padomē, Latvijas Pašvaldību savienībā, Satiksmes ministrijas resorā, Iekšlietu ministrijas resorā, kā arī Zemkopības ministrijas resorā. Pēdējam noslēguma semināram, kas notiks 13. jūnijā “Koka Rīgā”, var pieteikties līdz 9. jūnijam, aizpildot elektronisko reģistrācijas saiti. Pasākumam varēs sekot līdzi arī tiešsaistē.

KP sadarbībā ar IUB seminārā skaidros grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas nosaka, ka  pasūtītājiem no šī gada 1. janvāra izsludinātajos iepirkumos jāpiemēro jaunie pretendentu izslēgšanas noteikumi. Tie cita starpā satur izmaiņas attiecībā uz pretendentu izslēgšanu iespējamo konkurences tiesību pārkāpumu dēļ.

Iepriekš Publisko iepirkumu likums paredzēja pretendentu izslēgšanu no iepirkumiem uz vienu gadu pēc tam, kad KP lēmums, ar kuru konstatēts kartelis, ir kļuvis galīgs un neapstrīdams. Jaunie grozījumi likumā nosaka, ka uzņēmumiem par iesaisti kartelī liegums piedalīties iepirkumos līdzšinējā gada vietā tiks noteikts uz trim gadiem.

Tāpat likums paredz arī jaunu izslēgšanas kritēriju, pēc kura pasūtītāji var liegt uzņēmuma dalību iepirkumā. Proti, pasūtītāji var pretendentus izslēgt no iepirkuma ne tikai gadījumos, kad ir stājies spēkā KP pieņemtais lēmums par aizliegtu vienošanos, bet arī gadījumos, kad pats pasūtītājs konkrētā iepirkumā konstatē norādes, kas liecina par pretendentu aizliegtu vienošanos, un vienlaikus par šo gadījumu ir konsultējies ar KP, saņemot iestādes viedokli par iespējamo aizliegto vienošanos. Apstiprinoties pasūtītāja aizdomām par pretendentu iespējamu iesaisti aizliegtā vienošanās, pasūtītājs varēs pieņemt lēmumu par pretendenta izslēgšanu no dalības konkrētajā iepirkumā.

Sākot ar 1. janvāri, pasūtītājiem ir pienākums prasīt KP atzinuma sniegšanu likumā paredzētajā termiņā, t.i., 10 darba dienu laikā.

Semināra darba kārtība:         

9.45-10.00 Reģistrācija
10.00-10.15 Semināra atklāšana
Juris Gaiķis, Konkurences padomes priekšsēdētājs
Artis Lapiņš, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs
10.15-11.30 IUB prezentācija “Jaunie izslēgšanas noteikumi Publisko iepirkumu likumā, tajā skaitā pretendentu izslēgšana par konkurences tiesību pārkāpumiem”
Monta Drebeiniece, Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore
11.30-12.00 Kafijas pauze
12.00-13.30 KP prezentācija “Karteļa pazīmes iepirkumā un Konkurences padomes sniegtais atzinums pasūtītājiem par aizdomīgiem pretendentu pieteikumiem”
Ieva Šmite, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore
13.30-14.00 Jautājumi un atbildes

Aicinām iepriekš pieteikt dalību, aizpildot anketu: https://forms.gle/nn51GyuWrza2bWTP8

Tie iepirkumu speciālisti, kuri plāno pasākumam pieslēgties attālināti, aicinām norādīt savu kontaktinformāciju, lai pirms pasākuma saņemtu saiti uz tiešraidi e-pastā https://forms.gle/wn38CP1zgWSg2L987