Skolu modernizācijai pašvaldības varēs saņemt valsts budžeta aizņēmumu

Izglītības un zinātnes ministrija

Skolu infrastruktūras modernizācijai un mācību vides labiekārtošanai pašvaldībām būs iespēja saņemt valsts budžeta aizņēmumu investīciju projektu īstenošanai. Tas ļaus labiekārtot vispārējās izglītības iestādes, lai ikvienam skolēnam nodrošinātu mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību veselībai drošos apstākļos.

Valdībā apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu investīciju projekti valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai.  Paredzēts, ka ar valsts budžeta aizņēmumu pašvaldības varēs īstenot investīciju projektus arī speciālās izglītības iestādēs. Mācību vides modernizācijas projektu ietvaros ar valsts budžeta aizdevuma palīdzību būs iespējams veikt skolu ēku un sporta laukumu, jaunbūves un pārbūves darbus, to projektēšanu, kā arī iegādāties  mācību procesa nodrošināšanai paredzētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ierīces, ērtas un ergonomiskas mēbeles un citu aprīkojumu.

Investīciju projektu pieteikumus pašvaldības var iesniegt katru mēnesi līdz septītajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz šā gada 7. augustam. Atbalstītie investīciju projekti jāuzsāk līdz šā gada 31. decembrim un jāīsteno līdz 2025. gada beigām.

Saskaņā ar valsts budžeta likumā doto deleģējumu – investīciju projekti ilgtspējīgas pamatizglītības un vidējās izglītības funkcijas īstenošanai, kā arī skolu tīkla sakārtošanai, noteikumos ir noteikti skolēnu skaita kritēriji. Lai pašvaldības varētu pretendēt uz valsts aizdevumu skolu infrastruktūras projektu īstenošanai, pieteikumu izvērtēšanai ir jāsniedz pamatoti dati par skolēnu skaita prognozi vispārējās izglītības iestādēs turpmākajiem trīs gadiem, kurai jābūt stabilai vai ar pieaugošu tendenci. Paredzēts arī pārejas periods līdz 2025. gada 1. septembrim, kādā izglītības iestāde nodrošina noteikumos noteiktā skolēnu skaita atbilstību.

Kritēriji valsts budžeta aizdevumiem pašvaldībām nav paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju projektiem, jo šāds atbalsts jau paredzēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajos noteikumos.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” pašvaldībām pieejamais kopējais Valsts kases aizņēmumu apjoms ir 178 miljoni eiro, tajā skaitā, skolu infrastruktūras attīstības vajadzībām.

Noteikumi “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu investīciju projekti valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.