Kategorijas
Arhitektūra, interjers, dizains Dizains Pētniecība un izstrāde Vide un asenizācija

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem pieejams finansējums energoefektivitātes uzlabošanai un emisiju samazināšanai

Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzītos grozījumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos”, lai organizētu otro kārtu projektu iesniegšanai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  

Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzītos grozījumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos”, lai organizētu otro kārtu projektu iesniegšanai. Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisijas samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana, veicot valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu pārbūvi vai atjaunošanu. 

Būtiskākās izmaiņas, ko paredz grozījumi, salīdzinot ar sākotnējo konkursa nolikumu ir projektu iesniedzēju loka paplašināšana, kas papildus iekļauj valsts kapitālsabiedrības, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī biedrības un nodibinājumus. Projektu iesniedzēju loka paplašināšana nepieciešama, jo daudzi valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi ir valsts kapitālsabiedrību, kā arī nodibinājumu un  biedrību īpašumā. 

Organizējot jauna projektu iesniegumu atlases kārtu, ir palielināts arī pieejamais finansējuma apjoms projektu īstenošanai. Konkursa ietvaros tie ir 35 milj. eiro, t.sk. palielināts pieejamais finansējums vienam projektam. Projekta otrās kārtas ietvaros paredzēts sniegt atbalstu finansiāli ietilpīgākiem projektiem, tādēļ ir pagarināts projekta īstenošanas periods par sešiem mēnešiem – nosakot īstenošanas laiku līdz 60 mēnešiem. 

Konkursa nolikumā ir iekļauta arī jauna projekta aktivitāte, kas paredz, ka ir atbalstāma ēkas pieslēgšana centralizētajai siltumapgādes sistēmai, siltummezgla izveide vai siltumapgādes sistēmas pārbūve. Vienlaikus tiek atbalstīta plašāka atjaunojamo energoresursu iekārtu iegāde un uzstādīšana. 

Lai turpinātu virzību uz klimata mērķu sasniegšanu 2030. gadam, kā arī klimatneitralitātes sasniegšanu līdz 2050. gadam, ir nepieciešams īstenot aktivitātes saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Līdz ar to kultūrvēsturisko objektu pārbūve un atjaunošana ir būtiska gan virzībā uz Latvijas klimatneitralitātes sasniegšanu un klimatnoturības nodrošināšanu, gan saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu.  

Ar konkursa pirmās kārtas rezultātiem var iepazīties: šeit