Kategorijas
Nozares Transports

Kā ar iepirkumiem sakārtot auto nozari

Pirms gada Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas vadītājs Andris Kulbergs ziņoja, ka Latvijas tirgū 90% autoservisu nemaksā nodokļus. Salīdzinot ar Igauniju, tur auto nozarē ēnu ekonomikas īpatsvars ir mazāks par 10%. Šobrīd situācija nav īpaši mainījusies. Rodas jautājums – kā autoservisi, kas nav godīgi pret valsti…

Pirms gada Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas vadītājs Andris Kulbergs ziņoja, ka Latvijas tirgū 90% autoservisu nemaksā nodokļus. Salīdzinot ar Igauniju, tur auto nozarē ēnu ekonomikas īpatsvars ir mazāks par 10%. Šobrīd situācija nav īpaši mainījusies. Rodas jautājums – kā autoservisi, kas nav godīgi pret valsti, var veiksmīgi piedalīties valsts iestāžu iepirkumos? Izrādās, ka var. Auto Asociācijas projektu vadītāja ZANE RONE teic, ka valsts iestāžu iepirkumu nolikumi ar dzīšanos pēc zemākās cenas pat veicina autoservisu palikšanu ēnu ekonomikas zonā. Rakstā Zane Rone pauž Auto Asociācijas viedokli par auto nozares iepirkumiem.

Ekspertus pieaicināt izvairās
Autotirgū valda pretmeti laba kvalitāte un konkurētspējīgs piedāvājums pret zemu kvalitāti un ēnu ekonomiku. Mēs ar virsbūvju servisu sertificēšanu cenšamies pateikt gan valsts iestādēm, gan patērētājiem, ka Latvijā ir uzņēmumi, kas atbilst kvalitātes standartiem, un, veicot iepirkumu remotpakalpojumu jomā, ikvienam ir iespēja izvērtēt, kam uzticēties. Auto Asociācija seko līdzi katram savas nozares izsludinātajam iepirkumam IUB mājaslapā un katru izvērtē. Ikvienai valsts iestādei, veidojot iepirkumu, pēc PIL ir tiesības pieaicināt ekspertus. PIL dod iespējas organizēt iepirkumus pēc labākās prakses paraugiem un principiem, bet diemžēl dzīvē tā bieži nenotiek. Mums atliek vien brīnīties, kāpēc daudzām valsts iestādēm ir problēmas pieaicināt autonozares ekspertus? Rezultātā iepirkumu konkursu nolikumos tiek sarakstītas tādas prasības, kas nevajadzīgi sarežģī iepirkumus un nebūt neliecina par ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma uzvaru.

Augstākā cinisma piemērs
Sekojot līdzi publiskajiem iepirkumiem jaunu automobiļu iegādē, esam novērojuši divu veidu visbiežāk pieļautās tendenciozās kļūdas. Pirmkārt, tiek norādīts tikai viens konkrēts automašīnas modelis. Atsevišķas valsts iestādes izrāda augstu cinismu pret PIL principiem. Ir iestāde, kas gadiem ilgi iepērk viena automobiļa marku, ko var noteikt pēc tehniskās specifikācijas. Līdz ar to pārējiem pretendentiem nav iespējams iesniegt piedāvājumus. AA uzskata, ka godīga konkurence tiek nodrošināta tādā gadījumā, ja tehniskajai specifikācijai atbilst vismaz trīs Latvijā pieejami automobiļu modeļi, bet konkrētajā gadījumā ir tikai viens, un gadiem ilgi uzvar divi saistīti uzņēmumi. Šī valsts iestāde – Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Mēs esam rakstījuši šai iestādei un aicinājuši labot iepirkuma tehnisko specifikāciju. Esam rakstījuši tieslietu ministram, KNAB. Mēs ceļam troksni par nejēdzībām, bet karavāna vienalga iet tālāk.
Līdzīgi bija Ogres slimnīcas iepirkumā, tur tika prasīta konkrēta mašīna Opel Insignia ar hromētām detaļām un nez kādēļ ar tuneļu atpazīstamības ierīcēm. Toreiz visi bijām bezspēcīgi cīnīties, jo tas bija mazais iepirkums.
Otra visbiežāk sastopamā tendenciozā kļūda jauna autotransporta līdzekļa iepirkumos ir norādīti īsi piegādes termiņi 1 vai 2 mēneši. Tādos gadījumos ir skaidrs, ka pasūtītājs jau zina, kurā autosalonā atrodas viņa automašīna. Normālais piegādes termiņš ir, sākot no četriem mēnešiem.

Jauna transportlīdzekļa iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļaujamās 11 prasības:

 • automašīnas klase noteikta saskaņā ar AA Automašīnu klasifikatoru;
 • degvielas veids;
 • automašīnas virsbūves tips;
 • automašīnas izmēri – garums un atsevišķos gadījumos bagāžas nodalījuma ietilpība, ja iestādes viena no funkcijām ir saistīta ar bagāžas pārvadājumu;
 • dzinēja jauda;
 • piedziņas veids;
 • pārnesumkārbas veids;
 • garantijas termiņi (nobraukums);
 • papildu aprīkojums (tikai tad, ja loģiski nepieciešams un izriet no iestādes darbības specifikas, funkcijām);
 • enerģijas vai degvielas patēriņš;
 • videi kaitīgo izmešu daudzums.

Ja iepirkumā kritērijs ir saimnieciskais izdevīgums, tad automašīnas cena veido 80%, apkope - 10% un ekspluatācijas izmaksas - 10%.

Trīs vaļi jeb komponenti
Faktiski zemākā cena ir vislabākais izvēles kritērijs, ja valsts iestāde ir pareizi definējusi komponentus, kas to veido. Šobrīd mēs konsultējam Rīgas pašvaldības policiju Remontu pakalpojumu un rezerves daļu iepirkumā un esam palīdzējuši izstrādāt tehnisko specifikāciju. Ikvienā transportlīdzekļu remontu pakalpojumu un rezerves daļu iepirkuma tehniskajā specifikācijā ir jābūt trim komponentiem, ar kuru palīdzību var precīzi noteikt zemāko cenu:

 • Cik darba stundas vajadzīgas konkrēta tehniskā darba veikšanai? Šo darba stundu daudzumu var noteikt pēc automobiļu remontu katalogiem, kas pieejami konkrētām automašīnu markām.
 • Cik maksā viena darba stunda konkrētajā servisā?
 • Cik maksā konkrētā rezerves daļa?

Ja pretendents savā finanšu piedāvājumā saliek kopā šos trīs komponentus – normstundu daudzumu, normstundas cenu un rezerves daļu cenu, pasūtītājam, izvērtējot piedāvājumus, ir skaidri redzams, kurš patiešām piedāvā zemāko cenu.
Izvērtējot katru iepirkumu atsevišķi, mēs iesakām zelta vidusceļu – tehniskās specifikācijas sastādīt ne pārlieku detalizētas, ne arī pārlieku vispārīgas. Pārlieku izvērstas tehniskās prasības palielina iespējas kļūdīties pašam pasūtītājam. Piemēram, konkrētai automašīnai konkrētā izlaiduma gadā var nebūt tāda detaļa, kā tiek prasīts tehniskajā specifikācijā, un pretendents vairs nevarēs iesniegt piedāvājumu.

Neatkarīgie autoservisi ir pārāk “neatkarīgi”
Ir servisi, kuri gatavi apkalpot valsts iestādi, kuras autoparks ir 200 automašīnu, bet izrādās, ka šajā servisā strādā, piemēram, trīs līdz pieci cilvēki, ar kuriem noslēgts darba līgums un kuri it kā saņem minimālo darba algu. Atļaušos piebilst, ka no dīleru servisiem mehāniķi, kuriem bruto alga ir no 500 līdz 700 latu, aiziet uz neatkarīgajiem servisiem, kur algas līmenis it kā ir minimālais, bet patiesībā izrādās augstāks.
Servisus varu dalīt trīs daļās: tādi, kas strādā oficiāli, tādi, kas cenšas to darīt, un tādi, kuri principa pēc nespēlē pēc noteikumiem. Ir servisi, kuri gribētu būt godīgi pret valsti, bet pietrūkst motivācijas. Motivāciju varētu radīt, ja valsts iestādes pirktu pakalpojumus tikai no tiem servisiem, kas, pirmkārt, maksā valstij visus nodokļus un, otrkārt, profesionālajā darbībā nepārkāpj normatīvos aktus.
Nesen pie mums vērsās kādas Rīgas pašvaldības SIA pārstāvis ar lūgumu izvērtēt, vai autoserviss, ar kuru nu jau noslēgts iepirkuma līgums, godprātīgi pilda savas saistības. Šī pašvaldības SIA bija izsludinājusi iepirkumu un tagad sapratusi, ka ar standarta tehniskajām specifikācijām, neizvērtējot, kādas sekas varētu būt piedāvājumā norādītajai nepamatoti zemajai cenai, viņi tiek, maigi sakot, čakarēti. Kad iestāde vērsās pie servisa ar prasību uzrakstīt veikto darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un rēķinu ar darbu uzskaitījumu pa pozīcijām, tad serviss, kurš nav pirmoreiz ar pīpi uz jumta, uzrakstījis perfektu PN aktu, perfektu rēķinu. Ej nu pierādi, ka serviss nestrādā godīgi! Un līgumu lauzt arī nevar, ja nav pierādījumu negodīgai rīcībai.

17 cilvēki ievēro MK noteikumus
Kopš 2011.gada ir spēkā MK noteikumi Nr. 563 Par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kuros noteikts, ka autotransporta nozarē no visiem uzņēmumiem, kuri veic autokondicionieru uzpildi ar ozona slāņa noārdošām vielām, konkrētajam darbiniekam jādodas uz Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociāciju un jāsaņem sertifikāts. MK noteikumi ir, tikai kontrole neseko, kā tie tiek pildīti. Un ne tikai pildīti, bet uzskatīti par šķērsli. Nesen vairāku autoservisu vadītāji ieradās IUB un paziņoja, ka šī ir konkureci ierobežojoša norma, jo valstī no 2011.gada tikai 17 cilvēki ir saņēmuši šādus sertifikātus!
Izrādās, ka tikai 17 cilvēki ievēro šo normatīvo aktu.

AA pavasara piedāvājums
Aprīlī mēs plānojam publicēt vadlīnijas iepirkumu veikšanai autonozarē. Izstrādājam arī iepirkumu nolikuma paraugmodeli, ko Auto Asociācija rekomendēs izmantot visiem servisiem.

Kas traucē autoservisam startēt iepirkumos?
Daži zīmīgi izteikumi no sarunas ar Kemi Korporatīvo un juridisko klientu daļas vadītāju EGONU SVERŽICKI

Ja autoserviss grib ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīties, tas piedalās iepirkumos. Es ieguldu ārprātīgu darbu, lai sagatavotu pieteikumus. Valsts policija, LR Prokuratūra uzraksta tādus iepirkumu pieteikumus, ka man ciparos vien divu nedēļu darbs jāiegulda, lai saprastu, ko rakstītājs ar to ir domājis.

Ir jūtama profesionāla nekompetence, izstrādājot iepirkumu dokumentāciju. Šos dokumentus valsts iestādēs izstrādā sievietes, kam nav izpratnes par autotehniku. Man nav bijis neviena iepirkuma, par kuru nerastos jautājumi. Kad zvanu, man atbild: piezvaniet pēc stundas, piezvaniet rīt, piezvaniet citu dienu… Katrai valsts iestādei nevajadzētu lauzīt galvu par auto tehniskajām specifikācijām, vajag izstrādāt vienotus kritērijus un radīt kopēju sistēmu visiem.

Pērn Imigrācijas pārvaldes iepirkumā bija ielikts punkts, ka attālums no servisa līdz juridiskajai adresei nedrīkst būt tālāks kā 5,1km. Mūsu servisa attālums, mērot pēc Googles, bija 5,3km, un mums atteica dalību iepirkumā. Lai gan nebija noteikts, kā šo attālumu mērīt – pa gaisu vai skaitot kilometrus automašīnā? Es neiebilstu, ja būtu teikts – Rīgas robežās, jo degvielas ekonomija ir svarīga, bet šie 200 metri taču neko neizšķir! Kad es pēc tam redzu, kas to iepirkumu vinnē, man viss top skaidrs, bet man nav laika celt brēku, jo tanī laikā, ko patērēšu taisnības meklējumos, labāk piedalos divos citos iepirkumos un vismaz vienu no tiem vinnēju.

Gadās, ka pasūtītāji iegulda laiku un līdzekļus, lai sagatavotu pieteikumu, bet valsts institūcija vēsā mierā paziņo iepirkums tiek pārtrauts, un neviens par sekām neatbild. Tas notiek arī tad, ja iepirkumā ciparus ierakstu februārī, bet pakalpojumu sniedzu augustā. Ja tirgus cena ir kļuvusi dārgāka, tad starpību es zaudēju.

Nesen uzvarēju Centrāltirgus iepirkumā. Tur bija jāiemaksā 50 lati par dalību. Vēl viņi prasīja apdrošināt iepirkumu konkursu. Apdrošinātājs brīnās un kaut ko man pielāgo – nelaidīs taču klientu garām!

LU iepirkuma tabulas ir programmā Word, nevis Excel. Man pašam tās ir jāpārtaisa, lai pierādītu, ka es neesmu skaitļos kļūdījies.

Vienai mašīnai filtrs iet gadu, citai – 3 gadus, bet tas visbiežāk valsts iestādes neinteresē – lai tikai ir zemākā cena! Pie mums nav cieņā ieguldījums ilglaicīgā darbībā.

Autoservisu tīkls Kemi

 • Sniedz autoservisa pakalpojumus Latvijā un Lietuvā, tirgo auto daļas, piederumus un motorollerus, iznomā autoiekārtas.
 • 20% no uzņēmuma ieņēmumiem ir balstīti uz iepirkumiem.

Fakti par Auto Asociāciju

 • 2013.gada 7.janvārī Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija pēc gandrīz 18 gadu darbības ir mainījusi nosaukumu uz Auto Asociācija (AA).
 • Šobrīd AA apvieno 40 pilnvarotus autotirgotājus un autoražotāju autorizētos servisus, kuri pārstāv 45 mehānisko transportlīdzekļu ražotāju zīmolus. Sākot ar šo gadu, AA aicina pievienoties arī automobiļu rezerves daļu un komponentu ražotājus un tirgotājus un neatkarīgos autoservisus.
 • AA vada Andris Kulbergs.
 • AA strādā pie divu veidu iepirkumiem jaunu transporta līdzekļu iepirkumiem, kā arī remonta pakalpojumu un rezerves daļu iepirkumiem.

Teksts: Zane Snirke

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *