Pakalpojumu pārvaldība valsts un pašvaldību sektorā kļūs efektīvāka

in ,
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Pirmavots: www.varam.gov.lv

Ministru kabinetā apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto valsts plānošanas dokumentu “Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2024.–2027. gadam”. Lai uzlabotu publiskās pārvaldes pakalpojumu saņemšanas un pakalpojumu sniegšanas pieredzi kā iedzīvotājiem, tā arī iestādēm, atbilstoši VARAM iecerei, iestādes valstī pārvaldīs pakalpojumus visaptveroši, pēc vienotas pieejas.

Ministre Inga Bērziņa: “Mūsu mērķis, izstrādājot un turpmāk ieviešot šo plānu, ir panākt, lai Latvijā tiktu pilnvērtīgi nodrošināta pakalpojumu pārvaldība. Līdz šim pieeja tam, kādā veidā izstrādā un pārvalda pakalpojumus iestādēs, ir bijusi sadrumstalota. Paredzam, ka labi un efektīvi vadīti pakalpojumi ilgtermiņā veicinās to kvalitāti un paaugstinās iedzīvotāju apmierinātību ar pakalpojumiem un iestāžu darbu kopumā. Pārvaldības modelis ļaus arī iestādēm strādāt efektīvāk, pakalpojumu izstrādei un sniegšanai kļūstot ērtākai un ātrākai.”

Pilnvērtīga pakalpojumu pārvaldība nozīmē to, ka ir vienota pieeja tam, kādā veidā tiek organizēta pakalpojumu nodrošināšana – izstrādāti, sniegti un attīstīti pakalpojumi. Izstrādātais plāns attiecas uz visu publisko sektoru – valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, tiesu varas iestādēm, kā arī komersantiem, kas pilda valsts pārvaldes deleģētās funkcijas.

Plāns paredz iestādēm sadarbosies atbilstoši pārvaldības mērogiem un līmeņiem, un būs noteiktas un saprotamas iestāžu lomas un pienākumi. Tāpat tiks noteikti veicamie pārvaldības uzdevumi, tostarp pakalpojumi tiks uzskaitīti – aprakstīti, reģistrēti un parādīti pakalpojumu katalogos, mērīti – noteikti un mērīti to galvenie darbības rādītāji, pilnveidoti, tiks nodrošināta to pieejamība, atbilstība vajadzībām un lietošanas ērtība. Atbilstoši apstiprinātajam plānam, pakalpojumiem nepieciešamais nodrošinājums tiks plānots un efektīvi izmantots.

Plāna ieviešana paredz vairākus būtiskus soļus, tostarp pakalpojumu un pakalpojumu pārvaldības esošā stāvokļa novērtēšana un iestāžu pilnveides plānu izveidi, normatīvā regulējuma pilnveidi, pakalpojumu vides pilnveidi iestādēs un valstī kopumā. Īpaša uzmanība tiks veltīta iesaistīto pušu apmācībai un atbalstam, tostarp vadlīniju izstrādei, lai iedzīvotājiem sniegtu arvien kvalitatīvākus pakalpojumus.