Pašvaldībām pieejams ES fondu finansējums sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanai

in , ,
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Pirmavots: www.cfla.gov.lv

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi, aicinot pašvaldības vai to izveidotus sociālo pakalpojumu sniedzējus pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstam sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanai. No Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) šim mērķim pieejami vairāk nekā 50,2 miljoni eiro.

Atlases pirmajā kārtā plānots palielināt sociālo pakalpojumu pieejamību, izveidojot infrastruktūru un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, kā arī senioriem, tai skaitā cilvēkiem ar demenci.

Plānots, ka, īstenojot ESF+ atbalstītos projektus, līdz 2029. gada beigām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanai būs izveidotas 540 pakalpojuma sniegšanas vietas, palielinot to pieejamību par 20 %.

Šajā atlases kārtā pieejamais ESF+ finansējums ir 50 223 001 eiro, ar ko varēs segt līdz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz š.g. 22. jūlijam, savukārt projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 2029. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts pašvaldībām sociālo pakalpojumu palielināšanai paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.1. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana” pirmās kārtas ietvaros.