Konkurences padome publisko pārskatu par iestādes darbu 2023. gadā

Konkurences padome

Konkurences padome (KP) jaunākajā publiskajā pārskatā apkopojusi 2023. gada būtiskākos iestādes darba rezultātus un aktualitātes konkurences tiesību piemērošanā Latvijā.

KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis: “2023. gads KP iezīmēja pavisam jaunu ēru virzībā pretī nospraustajiem mērķiem, jo ar darbinieku cītīgu atbalstu un profesionalitāti tapa jaunā iestādes stratēģija no 2023. līdz 2029. gadam. Mēs nebaidāmies skaļi teikt, ka būsim vēl efektīvāki savā darbībā, un nebaidāmies ticēt tam, ka varam būt tāda iestāde, kurai sabiedrība uzticas, zinot, ka esam vērsti uz rezultatīvu iesaisti tirgus attīstības procesos. Lai arī tikai pirmais pilnais un pilnvērtīgais stratēģijas iedzīvināšanas gads būs 2024. gads, jau tagad redzam, ka vissvarīgākā veiksmes atslēga jau ir mūsu rīcībā – iestādes darbinieki, kuri ir lojāli iestādei, tās vērtībām, un ar komandas degsmi paveikt iesākto. Tāpat, lai korekti izsvērtu pārkāpumu un ierosināmo lietu nozīmību tirgū, 2023. gadā tika atjaunota Lietu prioritizācijas stratēģija. Līdz ar to KP 2023. gadā un arī turpmākajos septiņos gados veltīs resursus būtiskāko konkurences ierobežojumu atklāšanai un novēršanai, īstenojot pamatotu lietu prioritizāciju.”

Kopējais sabiedrības ieguvums no KP darbības, novēršot konkurences kropļojumus, veicot uzraudzību tirgos un rosinot tajos izmaiņas ar mērķi veicināt godīgu konkurenci, kā arī uzraugot lielo uzņēmumu apvienošanos darījumu īstenošanu, tādejādi veicinot veselīgu uzņēmējdarbības vidi kopumā, 2023. gadā ir mērāms 51,2 miljonu eiro apmērā.

KP sniegums godīgas konkurences vides nodrošināšanā ir novērtēts arī pasaules mērogā. Devīto gadu pēc kārtas prestižais konkurences izdevums Global Competition Review iestādi, piešķirot tai trīs zvaigznes, ierindoja KP starp pasaules labākajām konkurences iestādēm.

Smagāko konkurences pārkāpumu gadījumos KP 2023. gadā pieņēma 28 lēmumus, kopumā atklājot četrus pārkāpumus un naudas sodos piemērojot teju 7 miljonus eiro, kas netiek rēķināti iepriekš minētajā sabiedrības kopējā ieguvumā naudas izteiksmē. Savukārt valsts budžetā tika ieskaitīti naudas sodi 1 512 555,75 eiro apmērā. Lai iegūtu pierādījumus par iespējamu konkurences pārkāpumu, 2023. gadā tika īstenota 21 prevencija kopumā brīdinot 71 uzņēmumu.

2023. gadā iestādes kopīgais mērķis bija iespējamos pārkāpumus vērtēt efektīvi, taupot iestādes ierobežotos resursus un, pamatojoties uz Lietu prioritizācijas stratēģiju, novērst tos ar “Konsultē vispirms” principu. Tādējādi, salīdzinot ar 2022. gadu, tika divkāršots īstenoto prevenciju skaits un četrkāršots brīdināto uzņēmumu skaits.

Papildu 2023. gadā KP saņēma vairāk nekā 130 dažādas sūdzības par publisku personu rīcību. KP, vērtējot konkurences neitralitātes pārkāpumus publisku personu darbībās, kad tās diskriminējušas privātos tirgus dalībniekus, četros gadījumos izmantoja pārrunu procedūru pārkāpuma novēršanai.

Īstenojot jaunās funkcijas, kas stājās spēkā ar 2023. gada grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, pērn KP sniedza 22 atzinumus iepirkumu pasūtītājiem par iespējamu aizliegtu vienošanos pazīmēm iepirkumos, uz kuru pamata pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentus no iepirkuma.

Aizvadītajā gadā noslēgtas septiņas tiesvedības, visos gadījumos KP lēmumiem arī stājoties spēkā. Tāpat veikta uzraudzība piecos tirgos, t.sk. izvērtējot un sniedzot priekšlikumus konkurences ierobežojumu novēršanai, piemēram, digitālajos tirgos, tirgotāju un piegādātāju sadarbībā, kā arī mazumtirdzniecības tirgū, pētot piena, graudu un maizes produktu tirgu.

Pārskata periodā ir ne tikai konsultēti uzņēmumi un publiskas personas, bet arī īstenoti izglītojoši pasākumi. Tajā skaitā ir izstrādāts pašnovērtējuma rīks piegādātājiem un mazumtirgotājiem par līgumsodiem, piemērojot NTPAL regulējumu, kā arī tīmekļa vietnē izveidota sadaļa par vertikālām vienošanām, ko papildina pašnovērtējuma jautājumu rīks.