Kategorijas
Ceļu, tiltu būve Pašvaldības

Pašvaldība ieviesīs revīzijas ieteikumus ceļu būvdarbu izpildes un kontroles uzlabošanai

Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā tiks ieviesti domes Audita un revīzijas pārvaldes ieteikumi ceļu būvdarbu izpildes un kontroles uzlabošanai.

Rīgas dome

Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā tiks ieviesti domes Audita un revīzijas pārvaldes ieteikumi ceļu būvdarbu izpildes un kontroles uzlabošanai.

Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde ir izvērtējusi Ārtelpas un mobilitātes departamenta iekšējās kontroles sistēmas un sniegusi virkni ieteikumu ceļu būvdarbu izpildes uzraudzības un kvalitātes kontroles uzlabošanai, vienlaikus auditā nav gūts apstiprinājums prettiesiskām vai nesaimnieciskām darbībām, par ko tika ziņots pašvaldībai šī gada pavasarī anonīmā ziņojumā.

Vilnis Ķirsis, Rīgas domes priekšsēdētājs: “Rīkojoties ar pašvaldības finanšu resursiem, amatpersonām ir jāievēro visaugstākie standarti – darba kvalitāte un rūpīga paveikto darbu uzskaite un kontrole ir obligātas ikvienā Rīgas domes struktūrvienībā.

Auditoru apjomīgajā ziņojumā par to, cik efektīvi un precīzi tas notiek Ārtelpas un mobilitātes departamentā, konstatēts, ka ir vieta uzlabojumiem – piemēram, jānosaka kārtība, kādā tiek konstatēta avārijas stāvokļa esamība atsevišķos ceļu seguma posmos un precīzi jāatrunā veids avārijas stāvokļa novēršanai. Tāpat auditori iesaka ieviest pašvaldībā kārtību, kādā plānveida remontdarbi vietās, kur ceļa segums nav avārijas stāvoklī, sakārtojami prioritārā secībā, lai, ņemot vērā ierobežotos finanšu līdzekļus, to izlietojums notiktu iespējami efektīvāk.

Taču auditori, izlases kārtībā pārbaudot vairākus veiktos maksājumus un salīdzinot tos ar faktiski paveiktajiem darbiem, nav konstatējuši neatbilstības. Tāpat nav konstatētas neatbilstības darbu uzskaitē, secinot, ka tam ir nodrošināts “četru acu princips”.

Kopumā Audita un revīzijas pārvaldes ziņojums vieš pārliecību, ka Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta amatpersonas savus pienākumus veic pēc labākās apziņas un pilnā mērā izmanto visus darbu kvalitātes kontroles instrumentus, kas paredzēti pašvaldības līgumos ar būvdarbu veicējiem.”

Jānis Lange, Rīgas pilsētas izpilddirektors: “Ārtelpas un mobilitātes departamentā veiktā audita secinājumi par Rīgas transportbūvju uzturēšanas darbiem, to izpildes uzraudzību un darbu kvalitātes kontroli un ieteikumi darba procesa uzlabojumiem ir skaidra ceļa karte tam, kā sakārtot procesus, lai nebūtu ne mazāko šaubu par pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu. Darbs pie Audita un revīzijas pārvaldes ieteikumu ieviešanas ir jāsāk nekavējoties un es stingri sekošu līdzi, lai visi uzlabojumi tiek īstenoti.

Savu slēdzienu par Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes ziņojumu ir sagatavojusi pašvaldības Juridiskā pārvalde, kas secina, ka atsevišķos punktos auditori ir norādījuši uz riskiem, trūkumiem vai nepilnībām, taču kopumā nav konstatējuši ārējo normatīvo aktu vai darba kārtības pārkāpumus. Juridiskā pārvalde savā slēdzienā secina, ka ir pamats uzdot Ārtelpas un mobilitātes departamentam novērst konstatētos riskus, nepilnības un trūkumus.”