Kategorijas
Transports

Izsludināta iepirkuma konkursa otrā kārta deviņu akumulatoru bateriju elektrovilcienu iegādei

ATD ir izsludinājusi iepirkuma konkursa otro kārtu deviņu akumulatoru bateriju elektrovilcienu (BEMU) iegādei.

Satiksmes ministrija

ATD ir izsludinājusi iepirkuma konkursa otro kārtu deviņu akumulatoru bateriju elektrovilcienu (BEMU) iegādei. Atklātā konkursa pirmajā kārtā visi trīs konkursa kandidāti Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.”, personu apvienība “ŠKODA TRANSPORTATION a.s. – ŠKODA VAGONKA a.s.” un “Stadler Polska Sp. z o.o.” tika atzīti par atbilstošiem konkursa nolikumā noteiktām prasībām un otrajā kārtā tiek aicināti iesniegt savus piedāvājumus BEMU iegādei līdz 2024. gada 1. martam.

ATD atgādina, ka, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu un Latvijas valsts budžeta finanšu resursus, paredzēts iegādāties 9 pasažieru pārvadāšanai paredzētu akumulatoru bateriju elektrovilcienu vienības. Iepirkuma dokumentācijā ir paredzēta iespēja papildu finanšu iespēju rašanas gadījumā iegādāties vēl papildus vienības.

Šī gada 29. septembrī Sabiedriskā transporta padome (STP) pieņēma zināšanai ATD sagatavoto informāciju par akumulatoru bateriju elektrovilcienu vienībām (BEMU) izvirzāmajām kvalitātes prasībām. Vilcieniem jābūt aprīkotiem ar pasažieru informācijas sistēmu, videonovērošanu, wi-fi, atkritumu tvertnēm, sanitāro mezglu. Noteikts arī sēdvietu daudzums un izvietojums, galdu izvietojums, velonovietnes u.c. Visos vilcienos būs nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem atbilstoši standartiem, ko nosaka Eiropas Savienības savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas dzelzceļa ritekļiem. Par būtisku faktoru ir noteikta arī akumulatoru kvalitāte – bateriju vilciena minimālam nobraukumam bez uzlādes jābūt aptuveni 100 km.

Paredzēts, ka jaunie bateriju elektrovilcieni kursēs maršrutos Bolderāja-Rīga-Sigulda; Rīga-Madona un Rīga-Dobele, taču iespējami arī citi maršruti, piemēram, perspektīvā aptverot arī citus galamērķus, kā Cēsis, Valmiera un citas pilsētas. Tādējādi tuvāko gadu laikā tiks ne tikai būtiski uzlabotas ērtības pasažieriem un mobilitātes ātrums, bet arī nodrošināts videi draudzīgāks transports ar ļoti zemu trokšņa līmeni – bateriju vilcieni ir klusāki, līdz ar to arī draudzīgāki gan pasažieriem, gan iedzīvotājiem, kuri dzīvo dzelzceļa sliežu tuvumā.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta piektajā daļā noteikto, ATD kompetencē ir  izstrādāt, pārzināt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.

Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 5.1 pantā noteikto, ATD kompetencē ir ieviest Latvijā starptautiskās un Eiropas Savienības prasības starptautiskajās pasažieru un kravu autopārvadājumu jomā. ATD nodrošina piekļuvi autopārvadājumu tirgum un atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina atļauju, licenču un citu dokumentu izsniegšanu kravu pārvadājumiem ar autotransportu.