Par rezultātu un līguma izpildes paziņojumu publicēšanu e-veidlapu modulī

Iepirkumu uzraudzības birojs

Iepirkumu publikāciju paziņojumu vide ir būtisku pārmaiņu procesā. Šobrīd sistēmā prioritārā kārtībā tiek nodrošināta iepirkumu izsludināšanas paziņojumu publicēšana, un strādājam pie sistēmas automātisko pārbaužu pilnveidošanas visiem paziņojumu veidiem. Apkopojam arī saņemtos jautājumus un ierosinājumus, lai uzlabotu sistēmas darbību un novērstu kļūdas.  

Šobrīd tiek nodrošināta arī rezultātu paziņojumu publicēšanas iespēja, tomēr, ņemot vērā nepieciešamos sistēmas uzlabojumus attiecībā uz ievadāmo datu kvalitāti, rezultātu publicēšanas funkcionalitāte šajā periodā tehniski var nebūt pieejama. Tehniskās nepilnības rezultātu paziņojumu publicēšanai plānots novērst līdz 2023. gada 20. novembrim. Rezultātu paziņojumu publicēšanas termiņa kavējums šajā gadījumā ir pamatojams ar sistēmas tehnisko nepilnību novēršanas periodu, un aicinām pasūtītājus rezultātu paziņojumus publicēt pēc minēto darbu pabeigšanas.

Attiecībā uz līgumu grozījumu un līgumu izpildes paziņojumiem, lai nodrošinātu iepriekšējo datu korektu pārņemšanu līgumu sadaļā un varētu pilnvērtīgi izmantot funkcionalitāti – secīgos paziņojumus veidot tieši no konkrētā līguma ieraksta, tiek veiktas papildu sistēmas pārbaudes un kļūdu novēršana, tāpēc līgumu izpildes paziņojumu funkcionalitāte tiks nodrošināta no 2023. gada 1. decembra. Savukārt ievadītie dati līgumu reģistrā tiks publiski attēloti no 2024. gada 1.februāra, jo ir jāveic līguma reģistra pārveidošana, lai dati tiktu ielasīti no e-veidlapām.

Papildus atgādinām, ka tehnisku problēmu un neskaidrību gadījumā ar IUB aicinām sazināties, zvanot pa vienoto tālruni +371 22416641 un nospiežot taustiņu “2” vai rakstot uz e-pastu: atbalsts@iub.gov.lv.