Latvija saņem papildu 298 miljonus eiro Rail Baltica projekta turpināšanai 

Satiksmes ministrija

Latvija saņem 298 miljonus eiro jeb 32% no kopumā Baltijas valstīm projekta īstenošanai piešķirtajiem 928 miljoniem eiro. Tas ir nozīmīgs Eiropas Savienības atbalsts, lai turpinātu Rail Baltica projekta ieviešanas darbus Latvijā un sekmētu projekta ieiešanu būvniecības fāzē visās trīs Baltijas valstīs.

Trešdien, 18. oktobrī, Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS informēja par finansēšanas līguma parakstīšanu ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA) par papildu atbalstu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI). 

2022. gada septembrī Eiropas Komisija (EK) izsludināja CEF9 uzsaukumu finansējuma saņemšanai no EISI. No uzsaukumā pieteiktajiem 353 projektiem EK atbalstīja 107 projektus, tostarp Rail Baltica, piešķirot finansējumu vairāk nekā 6 miljardu eiro apmērā.

Latvijai šī bija viena no veiksmīgākajām projektu atlases uzsaukuma kārtām. Atbalstīti 93 procenti no kopējām pieteiktajām aktivitātēm Rail Baltica projekta īstenošanai Latvijā, kas ir viens no vēsturiski augstākajiem atbalsta rādītājiem CEF uzsaukumos. 

Ar EISI, t.sk. Militārās mobilitātes finansējumu, kas pieejams no līdzšinējiem finansēšanas līgumiem un apstiprināto, līdz 2023.gada beigām Rail Baltica projekta īstenošanai Latvijā nodrošināts 916 miljonu eiro finansējums.

CEF9 uzsaukuma finansējums Latvijā tiks novirzīts būvdarbu turpināšanai Rail Baltica Rīgas Centrālajā dzelzceļa mezglā estakādes izbūvei pār Maskavas un Krasta ielām, platformu pieejām, esošo sliežu pārcelšanai uz stacijas Dienvidu pusi, kā arī dzelzceļa estakādes būvniecības darbiem un stacijas platformu paaugstināšanai pie starptautiskās lidostas “Rīga”. Tāpat finansējums paredzēts nekustamo īpašumu atsavināšanai, Iecavas būvniecības bāzes izveidei, pamattrases būvniecības un būvuzraudzības darbiem ārpus Rīgas, ko “Eiropas Dzelzceļa līnijas” plāno uzsākt jau šogad pēc līguma noslēgšanas ar iepirkuma uzvarētāju pamattrases būvniecībai. 

Lai turpinātu finansējuma piesaisti RB projektam, Satiksmes ministrija ir uzsākusi nākamā Latvijas pieteikuma izstrādi finansējuma saņemšanai no EISI desmitā projekta uzsaukuma (CEF10), kura finansējums, galvenokārt, paredzēts pārrobežu un trūkstošo dzelzceļa savienojumu būvniecībai vai modernizācijai. 

Papildu informācija:

Rail Baltica projekta realizēšana notiek atbilstoši noslēgtajiem finansēšanas līgumiem starp CINEA, kas ir ES infrastruktūras savienošanas instrumenta izpildaģentūra, un RB Rail AS, kas ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kuru Baltijas valstis, tostarp Latvijas vārdā Satiksmes ministrija, pilnvaro parakstīt finansēšanas līgumus.

Rail Baltica projekta pamatfinansējuma avots ir ES Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējums. EISI finansējums veido līdz 85% no kopējām projekta izmaksām. Atlikušie 15% ir valsts budžeta līdzfinansējums, kas ir obligāts ES finansējuma daļas saņemšanas priekšnosacījums. ES finansējums projektam tiek piešķirts pa daļām, sekojot projekta īstenošanai un izvērtējot finansējuma apguvi. Ja īstenošana norit sekmīgi, Latvija var pieteikties papildus finansējumam CEF uzsaukumos, piesakot finansējumu projekta nākamajām aktivitātēm.