SPKC aktualizējis Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā

in ,
Autors: Veselības inspekcija

Veselības inspekcija

Lai pašvaldību darbiniekiem, kuri plāno un īsteno dažādus veselības veicināšanas, slimību profilakses pasākumus pašvaldībā, nodrošinātu metodisko atbalstu, 2011. gadā ar Veselības ministrijas 29.12.2011. rīkojumu Nr. 243 tika apstiprinātas Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā (turpmāk – Vadlīnijas).

Ņemot vērā jaunākos zinātnes atzinumus un aktuālos politikas plānošanas dokumentus, veikta Vadlīniju aktualizēšana.

Vadlīnijas veido divas galvenās sadaļas:

– vispārīgā sadaļa (sabiedrības veselība un veselības veicināšana, Pasaules Veselības organizācijas programmas veselības veicināšanas jomā u. c.) un

– sadaļa, kurā tiek aprakstīti ieteikumi iedzīvotāju (t. sk. dažādu mērķgrupu) veselības veicināšanai pašvaldībās. Aktualizējot Vadlīnijas, minētā sadaļa papildināta ar divām jaunām apakšsadaļām – ieteikumi neinfekcijas slimību profilaksei un ieteikumi vides veselības jomā.

Vadlīnijās ir norādītas arī ar veselības jomu saistītās tematiskās kalendāra dienas un sniegti ieteikumi atbilstošu tematisko pasākumu organizēšanai.

Aicinām pašvaldību pārstāvjus un citus interesentus izmantot aktualizētās Vadlīnijas, plānojot un īstenojot dažādus veselības veicināšanas, slimību profilakses pasākumus