Kategorijas
Ceļu, tiltu būve Iepirkumi, ES fondi Nozares

Eiropas Komisija piešķir 305 miljonus eiro transporta infrastruktūras projektu īstenošanai Latvijā

Eiropas Savienības finanšu perioda no 2021. līdz 2027. gadam otrajā uzsaukumā Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) apstiprinājusi finansējumu 305 milj.eiro apmērā transporta infrastruktūras projektu īstenošanai Latvijā.

Satiksmes ministrija

Eiropas Savienības finanšu perioda no 2021. līdz 2027. gadam otrajā uzsaukumā Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) apstiprinājusi finansējumu 305 milj.eiro apmērā transporta infrastruktūras projektu īstenošanai Latvijā.  Finansējums piešķirts Rail Baltica projekta īstenošanai, Liepājas ostas modernizācijai un Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības projekta īstenošanai.

Saskaņā ar iepriekš sniegto informāciju Eiropas Komisija kopumā ir izvēlējusies 107 transporta infrastruktūras projektus, kas saņems Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu vairāk nekā 6 miljardu eiro apmērā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI). Šis  ES instruments veidots stratēģiskiem ieguldījumiem transporta infrastruktūrā.

“Finansējums transporta nozares attīstībai ir svarīgs, lai mēs varētu īstenot stratēģiskas nozīmes projektus, kas stiprina valsts konkurētspēju un drošību ilgtermiņā. Esmu gandarīts par Rail Baltica projekta veiksmīgajiem uzsaukuma rezultātiem, jo projekts ir starp visvairāk atbalstītajiem Eiropas projektiem, saņemot atbalstu 93 procentiem pieteikto aktivitāšu. Finansējums projektam nepieciešams, lai turpinātu tā īstenošanu atbilstoši plānotajam, saprotot, ka Rail Baltica ir nozīmīgs posms Eiropas ekonomiskajā un drošības koridorā. Tāpat, augstu novērtēju Liepājas SEZ veikumu finansējuma piesaistē, kas dos pienesumu ne tikai Liepājas ostai, bet arī visai tranzīta nozares attīstībai kopumā. Arī dalība vienotās Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības projektā stiprina mūsu drošību un integrāciju ar Eiropu”, atzīst satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs.

Rail Baltica projekta īstenošanai Latvijā piešķirti 298 milj. eiro jeb 32% no kopumā Baltijas valstīm projekta īstenošanai piešķirtajiem 928 milj. eiro. Finansējums paredzēts būvniecības darbu turpināšanai pamattrases posmos abās starptautiskajās stacijās – Rail Baltica Rīgas Centrālajā mezglā estakādes izbūvei pār Maskavas un Krasta ielām, platformu pieejām, esošo sliežu pārcelšanai uz stacijas Dienvidu pusi, pie starptautiskās lidostas “Rīga” dzelzceļa estakādes būvniecības darbiem un stacijas platformu paaugstināšanai. Tāpat finansējums paredzēts nekustamo īpašumu atsavināšanai, Iecavas būvniecības bāzes izveidei, pamattrases būvniecības un būvuzraudzības darbiem ārpus Rīgas, ko “Eiropas Dzelzceļa līnijas” plāno uzsākt jau šogad.

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei piešķirts finansējums, lai veiktu tehnisko izpēti un būvdarbus ar mērķi rekonstruētu Liepājas ostas 46. piestātni, kura apkalpo prāmjus un ro-ro tipa kuģus. Galvenais ieguvums no projekta būs drošas, ilgtspējīgas un efektīvas kuģošanas nodrošināšana un sniegto pakalpojumu uzlabošana. Liepājas ostas modernizācijai piešķirti vairāk nekā 6.9 milj. eiro.

“Latvijas gaisa satiksme” (LGS) ir piešķirts finansējums dalībai “Eurocontrol” koordinētā kopprojektā “CP1 Deployment – Synchronised Modernisation of ATM”. Projekta ietvaros līdz 2025. gada beigām ir plānots uzlabot digitālu aeronavigācijas datu pieejamību un apmaiņu starp ieinteresētajām pusēm – aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzējiem, lidostām un gaisa satiksmes vadības dispečerdienestiem, balstoties uz SWIM (System Wide information management) konceptu un tehnoloģijām, kā arī uzlabot digitālu aeronavigācijas datu pieejamību Eiropas AIS (Aeronautical Information Service) datu bāzē. Projekta īstenošana veicinās vienotā Eiropas gaisa satiksmes tīkla efektīvāku pārvaldību. Projekta kopējās izmaksas ir plānotas 620 000 eiro, ES atbalsta intensitāte – 50%.

Finansēšanas līgumi starp CINEA un finansējuma saņēmējiem tiks parakstīti 2023. gada trešajā ceturksnī.

Detalizētāka informācija par uzsaukumā atbalstītajiem projektiem atrodama CINEA mājas lapā.