LVM aicina pieteikties sadarbības partnerus smilts, smilts-grants meklēšanas darbu veikšanai visā Latvijas teritorijā

AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI”

Apzinoties tautsaimniecībai un industriālajai būvniecībai nepieciešamo minerālo materiālu apjomu turpmākajos gados, tai skaitā “Rail Baltica” būvniecību, “LVM Zemes dzīles” 2023. gadā plāno palielināt minerālo materiālu meklēšanas darbu apjomu. Lai nodrošinātu derīgo izrakteņu pieejamību visā Latvijā, “LVM Zemes dzīles” izsludina atklātu konkursu “Smilts, smilts-grants meklēšana” un aicina visus ieinteresētos uzņēmējus izvērtēt iespējas iesniegt savu piedāvājumu konkursā.

Smilts un smilts-grants meklēšanas darbus paredzēts veikt visā Latvijas teritorijā LVM īpašumā un valdījumā esošajās zemēs. Pirms meklēšanas darbu uzdevuma uzdošanas, “LVM Zemes dzīles” speciālisti veic kamerālu izpēti potenciālajām teritorijām ar nolūku atlasīt teritorijas, kurās varētu atrasties derīgo izrakteņu iegulas.

Kamerālās izpētes laikā tiek izvērtēta pieejamā ģeoloģiskā informācija un informācija par teritorijā esošajām dabas vērtībām. Tāpat potenciālās teritorijas tiek apsekotas dabā, izvērtējot piekļuves iespējas plānotajām ģeoloģiskās izstrādnes vietām (ierīkojamie urbumi un skatrakumi). Kad meklēšanas darbi noslēgušies, “LVM Zemes dzīles” var vērtēt teritorijā konstatēto derīgo izrakteņu veidu, kvalitāti, apjomu un nepieciešamās investīcijas derīgo izrakteņu ieguves vietas tālākai attīstīšanai.

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimnieko vairāk nekā 100 derīgo izrakteņu ieguves vietas visā Latvijas teritorijā. Plašais ieguves vietu tīkls LVM ļauj būt tuvāk dažādajām tirgus un klientu vajadzībām, tā uzņēmēju pusē samazinot minerālo materiālu transportēšanas izmaksas.