Atbalsta vairāk nekā 23 miljonu eiro piešķiršanu speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei

Iekšlietu ministrija

Ministru kabinets (MK) atbalstīja līdzekļu piešķiršanu 23 070 823 eiro apmērā, veicot budžeta līdzekļu pārdali, lai ar valsts drošību saistītā prioritārā pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros iegādātos ugunsdzēsības autocisternas.

Lai nodrošinātu 152  ugunsdzēsības autocisternu iegādi,  Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) tiek dota atļauja uzņemties ilgtermiņa saistības  2023.gadā ne vairāk kā 23 070 823 eiro apmērā un 2024.gadā ne vairāk kā 46 790 488 eiro apmērā. 2023. gadā piešķirtais finansējums paredzēts avansa maksājumu veikšanai par 152 ugunsdzēsības autocisternām.

MK šā gada 13.janvārī  apstiprināja priekšlikumus 2023. gada valsts budžetam, kā arī budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam, paredzot nozīmīgus papildu līdzekļus valsts iekšējai drošībai.

Būtisks finansējums turpmākos gadus paredzēts ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei, jo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autoparks ir būtiski nolietots, un to ir nepieciešams atjaunot. 2023. gadā tam ir atvēlēti 23 070 823 eiro, 2024. gadā –78 188 135 eiro, bet 2025. gadā – 65 046 151 eiro. Trijos gados kopumā šim mērķim paredzēti 166,3 miljoni eiro.

2023., 2024. un 2025. gadā kopā plānots iegādāties 547 transportlīdzekļu vienības. Transportlīdzekļu iegādei (iegādēm, kuru ietvaros nav spēkā esoši līgumi) ir jāpiemēro Publisko iepirkumu procedūra, kuras rezultātā iespējamas cenu izmaiņas, un atbilstoši dienesta vajadzībām var tikt mainīti iegādāto transportlīdzekļu veidi un to daudzums, nepārsniedzot atbalstītā finansējuma apmēru.

Tāpat valdības rīkojums paredz uzdot Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei, kā arī uzdot finanšu ministram informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par  minēto līdzekļu pārdali un to veikt, ja Saeimas komisijai nebūs iebildumu.