Ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā papildu būs pieejami gandrīz 2 milj.eiro

in ,
Autors: Latvijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

2023. gada 2. maija sēdē Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 1 994 857 eiro apmērā līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 2023. gadā organizētās trešās atlases kārtas filmu projektiem. Paredzēts, ka ar papildu finansējuma piešķiršanu varētu tikt īstenoti septiņi Latvijas un Vācijas, Izraēlas, Francijas, Šveices, Somijas un Īrijas producentu apvienību kino kopprojekti.

Projektu īstenošanas rezultātā Latvijas tautsaimniecībā ieplūstu finansējums filmēšanas vajadzībām 9,79 milj. eiro apmērā, kā arī nodokļos nomaksātā summa veidos 3,12 milj. eiro.

“Ārvalstu filmu uzņemšanas kopprojekti palīdz ne tikai stiprināt Latvijas filmu nozares profesionāļu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajā tirgū, bet arī veicina Latvijas atpazīstamību kino industrijā un nodrošina ieņēmumus arī citās, saistītajās tautsaimniecības nozarēs – loģistikā, izmitināšanā, ēdināšanā u.c. pakalpojumos. 2022. un 2023. gadā ir mērķtiecīgi strādāts pie ārvalstu producentu piesaistīšanas. Tā šī gada starptautiskajā kinofestivālā Berlīnē tika uzsāktas sarunas ar Netflix par filmēšanas iespējām Latvijā, kā arī panākta vienošanās, ka rudenī Baltijas valstīs ieradīsies ASV un Eiropas lielāko filmu studiju pārstāvji, lai pozicionētu  Baltijas reģionu kā izcilu lokāciju filmu uzņemšanai, tai skaitā piedāvājot valsts atbalsta programmas,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Apstiprinot papildu finansējumu valsts atbalsta programmas ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ietvaros 2023. gadā varētu tikt īstenoti tādi projekti kā:

  • producentu apvienības “Cinevilla Films” un Vācijas Story House Picture GmbH seriāla “Sisi” turpinājuma uzņemšanu par pēdējo Austroungārijas ķeizarieni Elizabeti,
  • producentu apvienības Ego Media un Izraēlas ZAO Films spēlfilmu “Haims un Grēta”,
  • producentu apvienības “Cinevilla Films” un Vācijas Story House Picture GmbH kopprojektu “Terra X One day in…”,
  • Latvijas producentu apvienības “White Picture” un Francijas SBS Productions kopprojektu “Divi prokurori”,
  • Latvijas producentu apvienības TASSE FILM un Šveices Snakefilm GmbH kopprojektu “Stikla siena”,
  • Latvijas producentu apvienības TASSE FILM un Somijas Art Films Productions kopprojektu “Pēc mums tikai plūdi”,
  • Latvijas producentu apvienības “Studija Lokomotīve” un Īrijas Fantastic Films Ltd kopprojektu “Atjaunošana Greisonu namā”.

Nolūkā veicināt ārvalstu investīciju piesaisti, daudzās valstīs Eiropā un pasaulē ir izveidoti dažādi finanšu mehānismi gan nodokļu, gan fondu veidā, lai ārvalstu filmu producenti būtu finansiāli ieinteresēti uzņemt filmas konkrētajā valstī, atgūstot daļu ieguldītā finansējuma. Arī Latvijas valdība 2022. gada martā apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātu valsts atbalsta programmu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

Atbalsta saņemšanas nosacījumus nosaka Ekonomikas ministrijas izstrādātie un Ministru kabinetā 2022. gada 15. martā pieņemtie noteikumi Nr. 173 “Kārtība, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums”.

Valsts līdzfinansējuma piešķiršanai ārvalstu filmu uzņemšanai LIAA divas reizes kalendārajā gadā rīko atklātu konkursu projekta iesniegumu atlasei. Pieejamais līdzfinansējuma apmērs vienam projektam ir 20% no līdzfinansējuma līgumā norādīto attiecināmo izdevumu kopsummas, savukārt attiecināmo atalgojuma izmaksu pozīcijām līdzfinansējuma apmērs ir 30%. Līdzfinansējumu piešķir, ja projekta iesniegumā minētā filma vienlaikus atbilst šādiem nosacījumiem – filma pilnībā vai daļēji tiek uzņemta Latvijā; filmas uzņemšanā tiek izmantoti tādu fizisko vai juridisko personu pakalpojumi, kuras ir reģistrētas Latvijā; kopējās filmas projekta izmaksas spēlfilmām un animācijas filmām sasniedz vismaz 711 436 eiro, bet dokumentālajām filmām – vismaz 142 287 eiro; projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ārvalsts producentam pieejamais finansējums saskaņā ar finansēšanas plānu ir vismaz 50% no kopējām filmas uzņemšanas izmaksām.

Iepriekš atbalstu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā administrēja Nacionālais kino centrs (NKC). Var minēt, ka laikā no 2016. gada līdz 2020. gadam NKC līdzfinansēja 25 ārvalstu filmu projektu veidošanu Latvijā. Šo filmu veidotāji Latvijā ieguldīja 16 557 031 eiro un minētajiem projektiem izmaksāts Latvijas valsts līdzfinansējums 3 008 719 eiro apmērā.

Daļēji vai pilnībā Latvijā 2018. un 2019. gadā ir uzņemtas TV sērijas “Heirs of The Night” (Holande, Vācija, Norvēģija), kur seriāla 1. un 2. sezona 85 % apjomā tika filmēta Latvijā. Tāpat var izcelt mākslas filmu “Ravens Hollow” (Apvienotā Karaliste), kas 2021. gadā 100 % apjomā tika filmēta Latvijā (lielākā daļa Cinevilla).

Tāpat starp nozīmīgiem filmu projektiem, kas ar līdzfinansējuma programmas atbalstu tapuši Latvijā var minēt Sergeja Lozņicas drāmu “Lēnprātīgā” (A Gentle Creature), Latvijā producējošā kompānija “Film Angels Studio”. Filmas pirmizrāde bija 2017. gada Kannu kinofestivāla konkursa programmā. 2019. gadā starptautisku pirmizrādi Kannu kinofestivāla laikā piedzīvoja ar līdzfinansējuma programmas un filmu studijas “Tasse Film” atbalstu Latvijā tapusī Somijas režisora J. P. Valkeapē filma “Suņi nevalkā bikses” (Dogs Don’t Wear pants).

Pateicoties līdzfinansējuma programmas atbalstam Latvijā filmēti arī apjomīgi spēlfilmu seriāli – piemēram, Nīderlandes producējošās kompānijas “Lemming Films” producētais seriāls “Tumsas mantinieki” (Heirs of the Night). 2021.gadā līdzfinansējuma programmas atbalsts bija būtisks, lai sadarbībā ar Latvijas filmu studiju “Cinevilla Films” Latvijā tiktu filmēts apjomīgs vēsturisks seriāls “Sisi”, kas ir pieredzējušas Vācijas filmu studijas “Story House Productions” projekts. 2022. gadā TV seriāla “Sisi” otrās sezonas daļēja uzņemšana arī turpinājās Latvijā. 2020. gadā ar līdzfinansējuma programmas atbalstu Latvijā notika Latvijas filmu studijas “Tasse Film” kopproducētā Polijas filmu studijas “Studio Metrage” veidotās Voiceka Smaržovska spēlfilmas “Kāzas II” (Vesele 2) filmēšana.