Kategorijas
Elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde Elektroniskais iepirkums

Prasības apgaismojuma iepirkumos

Pēdējos gados ir veikts salīdzinoši daudz iepirkumu saistībā ar apgaismojuma pakalpojumu nodrošināšanu, gaismekļu nomaiņu un apgaismojuma izbūvi, un salīdzinoši bieži Iepirkumu uzraudzības birojā ir apstrīdētas arī šo iepirkumu prasības.

Iepirkumu uzraudzības birojs

Pēdējos gados ir veikts salīdzinoši daudz iepirkumu saistībā ar apgaismojuma pakalpojumu nodrošināšanu, gaismekļu nomaiņu un apgaismojuma izbūvi, un salīdzinoši bieži Iepirkumu uzraudzības birojā ir apstrīdētas arī šo iepirkumu prasības. Birojs ir apkopojis pārskatu par biežāk apstrīdētajām prasībām un iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumiem šo prasību izvērtēšanā. Pārskata mērķis ir sniegt konspektīvu ieskatu minētajos lēmumos, vienlaikus jāņem vērā, ka katras prasības pamatotību var ietekmēt arī iepirkuma mērķis, kādu pasūtītājs ar konkrēto prasību vēlas sasniegt, vai citi būtiski lietas apstākļi.

Pārskats par iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumiem attiecībā uz LED gaismekļu iepirkumos noteiktajām prasībām