Izsludināts projektu konkurss Latvijas pašvaldībām “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

in , ,
Autors: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros izsludinājusi atklāto projektu konkursu Latvijas pašvaldībām “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000 eiro. Projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai iespējams iesniegt līdz 2023. gada 21. maija plkst. 23.59.

Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 84 000 eiro, savukārt vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums – 7000 eiro. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, tostarp:

-veicināt digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu;

-izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā;

-jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu un sadarbību ar jaunatnes organizācijām.

Projekta tiešā mērķa grupa ir:

-jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25 gadiem;

-darba ar jaunatni veicēji.

PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANA

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde, ja ir atbilstošs pašvaldības domes pilnvarojums. Iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 21. maija plkst. 23.59, savukārt aktivitāšu un attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai: 2023. gada 3. jūlijs līdz 2023. gada 31. oktobris.

Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883. Pašvaldības aicinātas dokumentu sūtīšanu neatlikt uz pēdējo brīdi!

Plašāka informācija par atklāto projektu konkursu, tā nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnes www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecāko eksperti Elvīru Fiļu (tālr.: 67356282, e-pasts: elvira.fila@jaunatne.gov.lv).