Kategorijas
Elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde Enerģētika, siltumapgāde

Ostu iesaisti enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā izvirza kā prioritāti

Satiksmes ministra Jāņa Vitenberga un ekonomikas ministres Ilzes Indriksones rīkotajā diskusijā “Latvijas ostas kā enerģētiskās neatkarības pamats” iesaistītās puses vienojušās kā prioritāti izvirzīt ostu iesaisti enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā.

Satiksmes ministrija

Satiksmes ministra Jāņa Vitenberga un ekonomikas ministres Ilzes Indriksones rīkotajā diskusijā “Latvijas ostas kā enerģētiskās neatkarības pamats” iesaistītās puses vienojušās kā prioritāti izvirzīt ostu iesaisti enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā. Sarunu fokusā bija Baltijas jūras potenciāls vēja parku un ar to saistīto industriju attīstībai un ostu nepieciešamība piesaistīt privātos investorus, lai šo attīstību veicinātu.

Liepājā notikušajā diskusijā piedalījās Latvijas lielo ostu pārstāvji, Latvijas Vēja enerģijas asociācija, Latvenergo vadība, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvji, kā arī lielākie stividoruzņēmumi. 

“Svarīgi, ka visas iesaistītās puses beidzot sēdušās pie viena galda, lai meklētu kopīgu efektīvāko risinājumu. Šodien guvām plašāku izpratni par Latvijas ostu kopējo konkurētspēju tieši vēja parku attīstībā, un tas mums palīdzēs izveidot precīzu stratēģiju, lai palielinātu ietekmi Baltijas jūras reģionā vēja parku projektos un kļūt par elektroenerģijas eksportētāju. Ne mazāk svarīga ir valsts iesaistīšanas atbalsta sniegšanā,” norāda satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs.

Vizītes laikā abi ministri apmeklēs arī Liepājas speciālo ekonomisko zonu. Tajā ietilpst gan osta, gan Liepājas lidosta, gan arī kapitālsabiedrības, kurām tiek piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi 80 % apmērā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta topošajam ūdens terminālim, kas jau drīzā nākotnē sniegs iespējas šo vērtīgo resursu – ūdeni- eksportēt.