Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Korupcija

KP soda divus ar svētku noformēšanu saistītus uzņēmumus par dalību kartelī

2. septembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu sodīt uzņēmumus – SIA “Alpha Baltic Media” un SIA “Smart Solutions Europe” – par saskaņotu piedāvājumu sniegšanu trīs Daugavpils pilsētas domes organizētajos iepirkumos un citos ar svētku noformēšanu, tostarp ar dekoru piegādi, uzstādīšanu un demontāžu, saistītos citu pašvaldību organizētajos vēl kopā astoņos iepirkumos. Par uzņēmumu aizliegtu vienošanos piemērots naudas sods vairāk nekā 28 351 eiro apmērā.

Konkurences padome

2. septembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu sodīt uzņēmumus – SIA “Alpha Baltic Media” un SIA “Smart Solutions Europe” – par saskaņotu piedāvājumu sniegšanu trīs Daugavpils pilsētas domes organizētajos iepirkumos un citos ar svētku noformēšanu, tostarp ar dekoru piegādi, uzstādīšanu un demontāžu, saistītos citu pašvaldību organizētajos vēl kopā astoņos iepirkumos. Par uzņēmumu aizliegtu vienošanos piemērots naudas sods vairāk nekā 28 351 eiro apmērā.

Informāciju par iespējamu aizliegtu vienošanos starp SIA “Smart Solutions Europe” un SIA “Alpha Baltic Media”  KP saņēma no Daugavpils pilsētas domes. Saņemtā un izmeklēšanas laikā papildus iegūtā informācija liecināja, ka uzņēmumu sagatavotie piedāvājumi Daugavpils pilsētas domes iepirkumā ir salīdzināmi gan saturiski, gan arī pēc aizpildīšanas veida. Lietas izpētes laikā, realizējot procesuālās darbības, atklājās, ka abu uzņēmumu piedāvājumus gan Daugavpils pilsētas domes organizētajā iepirkumā, gan arī citu pašvaldību rīkotajos iepirkumos sagatavojis SIA “Smart Solutions Europe” darbinieks.

KP konstatēja, ka laika periodā no 2020. gada nogales līdz 2021. gada nogalei SIA “Alpha Baltic Media” un SIA “Smart Solutions Europe” darbībās konstatētais pārkāpums izpaudies kā saskaņotu piedāvājumu iesniegšana iepirkumā, komerciāli sensitīvas informācijas apmaiņa, tostarp par cenu, dalības noteikumu saskaņošana, piedaloties iepirkumos, t.sk. tādu dalības noteikumu izpaušana konkurentam, kas būtiski samazina konkurenci dalībai iepirkumā, kā arī piedāvājumu sagatavošana konkurentu vietā kopā 11 iepirkumos.

Nepatiesas informācijas sniegšana Iecietības programmas pieteikumā

Iecietības programmas viens no galvenajiem kritērijiem, kas jāievēro tās dalībniekam, ir patiesas informācijas sniegšana un sadarbība ar KP. Šajā lietā abi lietas dalībnieki vēlējās izmantot Iecietības programmas ietvaros iegūstamo naudas soda samazinājumu un atzina savās darbībās vienošanās pastāvēšanu vienā iepirkumā, kā arī sniedza papildu informāciju par vēl vienu iepirkuma epizodi, kur abi lietas dalībnieki bija saskaņojuši savas darbības. Taču veikto procesuālo darbību laikā KP atklāja, ka abi lietas dalībnieki nav snieguši pilnīgu un patiesu informāciju, jo ir saskaņojuši savas darbības ne tikai iepriekš minētajos divos, bet vēl deviņos līdzīgos iepirkumos par rotājumu uzstādīšanu, demontāžu un citiem darbiem. Ņemot vērā minēto, Iecietības programmas ietvaros iegūstamais naudas soda samazinājums konkrētajā gadījumā nav attiecināms[1].

Vienlaikus KP to vērtēja kā atbildību mīkstinošu apstākli, jo gan SIA “Alpha Baltic Media”, gan SIA “Smart Solutions Europe” izrādīja iniciatīvu sadarbībā ar KP, sniedza informāciju un papildu pierādījumus, kas veicināja aizliegtā pārkāpuma konstatēšanu. Tādējādi abi uzņēmumi saņēma naudas soda samazinājumu 10 % apmērā. KP pārkāpumā iesaistītajiem uzņēmumiem piemēroja naudas sodus, kas tika aprēķināti procentos no uzņēmuma iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma. SIA “Alpha Baltic Media” piemērotais naudas sods ir 27 381 eiro. Un SIA “Smart Solutions Europe” piemērotais naudas sods ir 970 eiro.

Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite: “Konkurences padome vienmēr augstu novērtē pasūtītāju līdzdalību pārkāpuma atklāšanā. Šajā gadījumā sākotnējo informāciju Konkurences padome saņēma tieši no Daugavpils pilsētas domes, tāpēc priecē tas, ka pirmšķietamās karteļa pazīmes pamanīja pats pasūtītājs. Vēl jo vairāk tāpēc, ka pirms kāda laika Konkurences padome īstenoja prevenciju Daugavpils pilsētas domes kapitālsabiedrībai par tās organizētajiem iepirkumiem, par kuriem Konkurences padome ziņoja Daugavpils pilsētas domei. Tas nozīmē, ka Konkurences padomes prevencija ir bijusi efektīva. Otra mācība šajā lietā, kuru vērts pieminēt, ir tirgus dalībnieku izpratnes trūkums par Iecietības programmas būtību. Tā noteikti nav domāta un nestrādās gadījumā, ja tirgus dalībnieks slēps savās darbībās pārkāpumu. Tieši otrādi, tā strādā tikai tad, ja tirgus dalībnieks patiesi sadarbojas ar iestādi, atzīst savās darbības pārkāpumu, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju.”

1 Ministru kabineta noteikumu Nr. 179 “Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. un 14.1 pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem”