CSDD izsludina atklātu konkursu par tehniskās kontroles pakalpojuma nodrošināšanu tehniskās apskates ietvaros

in ,
Autors: Ceļu satiksmes drošības direkcija

Ceļu satiksmes drošības direkcija

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) Elektronisko iepirkumu sistēmā publicējusi atklāta konkursa nolikumu par transportlīdzekļu tehniskās kontroles pakalpojuma veikšanu tehniskās apskates ietvaros, kas paredz iespēju pretendentiem nodrošināt tehniskās apskates kontroles pakalpojumu uz turpmākajiem 10 gadiem.

“Plānotais iepirkums paredz vienu daļu no visa CSDD tehniskās apskates pakalpojuma kopuma – transportlīdzekļu tehniskās kontroles veikšanu, nodot atklātā konkursa ietvaros izraudzītiem pretendentiem, savukārt klientiem sniegtais pakalpojums būtiski nemainīsies”, uzsver CSDD Tehniskā departamenta vadītājs Jānis Liepiņš. “Rūpējoties par pakalpojuma attīstību un kvalitāti, kā arī lai uzlabotu pakalpojuma pieejamību, iepirkuma ietvaros paredzēts izveidot jaunas pakalpojuma sniegšanas vietas”.

Izsludinātais atklātais konkurss ir sadalīts 33 iepirkuma daļās, kas paredz arī jaunas tehniskās apskates pakalpojuma sniegšanas vietas Līvānos un Smiltenē. Tajā skaitā paredzēts pilnveidot pakalpojuma sniegšanu Rīgā, paredzot katrā Daugavas krastā visu transportlīdzekļu veida tehniskās apskates pakalpojuma sniegšanas vietas.

CSDD arī turpmāk nodrošinās tehniskās apskates procesa uzraudzību, realizējot komersantu darbības kontroles pasākumus, nodrošinot tehniskās kontroles inspektoru apmācību un atestāciju, u.c. uzraudzības procesus. Tāpat CSDD uzturēs un aktualizēs valsts transportlīdzekļu un to vadītāju reģistru.

Atklātā konkursā piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts 2023.gada 14.februāris.

Lai nodrošinātu potenciālo pakalpojuma sniedzēju brīvu konkurenci, tostarp jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tehniskās kontroles pakalpojumu tirgū, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas tika organizēta apspriede ar piegādātājiem, kuru laikā tika apspriesti ar atklātā konkursa nolikumu saistīti jautājumi.