Sākas pieteikšanās atbalstam par ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā 7,111 miljonu eiro apmērā

in
Autors: LETA

LETA

12. ausgustā sākas piektās kārtas pieteikšanās atbalstam par ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā 7,111 miljonu eiro apmērā, aģentūru LETA informēja Lauku atbalsta dienestā (LAD).

Atbalsts paredzēts lauksaimniekiem – gan juridiskām personām, gan individuāliem komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem, izņemot biedrības un nodibinājumus.

Attiecināmās izmaksas paredzētas būvniecībai, tehnikas un iekārtu iegādei.
Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, pārbūvei, būvmateriālu iegādei iepirkuma procedūru apliecinošos dokumentus, būvatļaujas kopiju, akceptētu būvprojektu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

Projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei, ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, savukārt, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve, atjaunošana ir divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Visiem projektiem uzraudzības periods ir pieci gadi pēc to īstenošanas.
Pieteikumus var iesniegt līdz šā gada 12.septembrim LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē ES Lauksaimniecības fonda līdzekļus un tiešos maksājumus zemniekiem.