Kategorijas
Būvniecība un nekustamais īpašums Elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde Enerģētika, siltumapgāde

“Īstais laiks īstenot iecerēto” – iedzīvotāji izmanto VARAM atbalsta programmu atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajai atbalsta programmai atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās pieteikšanās rit jau ceturto mēnesi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajai atbalsta programmai atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās pieteikšanās rit jau ceturto mēnesi. Līdz šim populārākā aktivitāte iedzīvotāju vidū ir saules elektrostacijas uzstādīšana (1098 realizēto projektu skaits), mazāk izmantota, bet arī apsverama, kā norāda ventspilnieks Māris Bože, ir pieslēguma izveidošana pilsētas centralizētajiem siltumapgādes tīkliem, programmas ietvaros izprojektējot un mājsaimniecībā izbūvējot siltummezglu.

KAS MUDINĀJA PIETEIKTIES PROGRAMMAI?

“Manā skatījumā, pilsētas centralizētā siltumapgāde, pilsētās, kur kā kurināmais netiek izmantota dabasgāze, un pastāv šāda iespēja, blīvi apdzīvotos privātmāju rajonos ir optimālākais risinājums gan no ekonomiskā, gan no ekspluatācijas, gan arī no gaisa piesārņojuma viedokļa” norāda ventspilnieks Māris Bože, kas šajās nedēļās saņēmis atbalsta finansējumu un nu jau viņa privātmāja ir pieslēgta pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. “Kā jau iepriekš minēju, arī no nekustamā īpašuma ekspluatācijas viedokļa tas ir ērtākais risinājums. Šādam apkures veidam nav vajadzīga speciāla telpa katla un kurināmā novietnei, kā arī pie ēkas fasādēm nav jāizvieto iekārtas, kā piemēram gaisa siltumsūknis, kas bojā ēkas arhitektonisko un estētisko tēlu. Īpaši aktuāli tas ir Vecpilsētu teritorijās. Ļoti optimāli, estētiski un ērti,” paskaidro ventspilnieks. 

Māris par dzīvojamās ēkas pieslēgšanu centralizētai siltumapgādes sistēmai domāja jau vairākus gadus, īpaši no pagājušā gada otrās puses, kontekstā ar energoresursu cenu pieaugumu un mainīgo ekonomisko situāciju: “Centralizētās siltumapgādes tīkls gar man piederošo nekustamo īpašumu tika izbūvēts vairākus gadus atpakaļ, kad arī sāku domāt par namīpašuma pieslēgšanu centralizētai siltumapgādes sistēmai. Šajā laikā pasūtīju siltummezgla izbūves tehniskās shēmas izstrādi, tomēr, tā kā  paša siltummegla izbūve  nav lēts prieks, gadu no gada šīs ieceres realizāciju atliku.”

Uzzinot par VARAM izstrādāto un šā gada martā izsludināto valsts atbalsta programmu atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās, Māris nolēmis, ka tas  ir īstais laiks, lai rīkotos un realizētu ieceri, namīpašumu pieslēgt centralizētajiem siltumapgādes tīkliem: “Veicamā darba specifikas dēļ, aktīvi sekoju līdzi arī šim jautājumam, tā arī uzzinot par VARAM izstrādāto atbalsta programmu. Sīkāku informāciju par programmu ieguvu apmeklējot Vides investīciju fonda mājas lapu, kur apkopota svarīgākā informācija, kā arī piedaloties  vienā no Vides investīciju fonda organizētajiem vebināriem, un viss tapa skaidrs. Sapratu, ka ir īstais laiks, lai īstenotu to, kas iepriekš iecerēts,” stāsta Māris.

DOKUMENTU KĀRTOŠANA

“Tā kā manā rīcībā jau bija izstrādāta tehniskā shēma siltummezgla izbūvei, veicu tirgus izpēti, uzrunājot atbilstošās jomas būvkomersantus, lai noskaidrotu iespējamo lētāko cenu veicamajiem darbiem. Tā rezultātā, ja nemaldos, jau 28. aprīlī noslēdzu līgumu ar būvkomersantu par siltummezgla izbūvi.  Siltummezgla izbūve tika īstenojuta aptuveni trīs nedēļu laikā, ieskaitot pārbaudes, nodošanas – pieņemšanas procedūras, t.sk. no kapitālsabiedrības “Ventspils siltums”, kas nodrošina centralizētās siltumapgādi pilsētā,” par centralizētā siltumapgādes pieslēguma izveidi stāsta Māris.

“Savukārt, atbalsta programmai, attiecināmo izmaksu saņemšanai no valsts, pieteicos 2. jūnijā, iesniedzot pieteikumu Vides investīciju fondam, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam. Viss bija ērti, ātri un saprotami. Visa  dokumentāciju sagatavojama un nosūtāma attālināti, ar drošu elektronisko parakstu” turpina Māris. “Lēmums par atbalsta saņemšanu saņēmu pagājušajā nedēļā, tātad apmēram pusotrs mēnesis, un viss nokārtots.” 

INFORMĀCIJA IR PLAŠI PIEEJAMA 

Māris norāda, ka informācija par atbalsta programmu ir plaši pieejama:” Domāju, ka tie, kas ir izlēmīgi,  jau ir pieteikušies vai pieteiksies atbalsta programmai. Jautājums vien, vai ir veikti attiecīgi priekšdarbi un vai cilvēki var atļauties sākotnēji nofinansēt programmā paredzēto aktivitāšu realizācijas izmaksas, un pēc tam pretendēt uz daļēju to kompensāciju. Tas, manuprāt, ir vienīgais, kas varētu iedzīvotājus kavēt un apsvērt domu pieteikties. Esmu runājis ar daudziem ventspilniekiem par šo atbalsta programmu. Ir daudzi, kas vēl domā, analizē, konsultējas, lai pieņemtu lēmumu, izmantot vai nē šo valsts atbalsta programmu.  Esam dažādi savos apsvērumos.”

PIETEIKTIES ATBALSTAM VAR JOPROJĀM

Ministrijas atbalsta programmai nav ierobežojumu. Tā ir pieejama līdz beidzas piešķirtais finansējums. Pašlaik Latvijas Vides un investīciju fonds ir saņēmis 1160 pieteikumu par pieprasīto finansējumu 3,85 milj. apmērā, bet pieejamais finansējums ir 28,6 milj. apmērā. 

Programma tiek pilnveidota. Viena no vairākām būtiskām izmaiņām – atbalstu var saņemt daudzdzīvokļu 1-5 stāvu māju mājsaimniecības, ja daudzdzīvokļu māja tiks pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai, kā arī atbalsts mājsaimniecībām tiks sniegts, ja ēkas ir biedrību vai nodibinājumu, un arī reliģisko organizāciju īpašumā.  

Papildus tam pieņemtie grozījumi paredz paplašināt dzīvojamo māju (būvju) klasifikācijas klases, t.i. projektus var īstenot arī triju vai vairāku dzīvokļu mājās, triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupās (faktiski – rindu un dvīņu mājas).  

Turpmāk tiks atbalstīta arī saules paneļu un vēja ģeneratoru iegāde un uzstādīšana, kā arī pieslēgšanās centralizētajai siltumapgādes sistēmai tādās mājās, kas nav nodotas ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, ar nosacījumu, ka tas tiek izdarīts piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas.

Plašāka informācija: https://www.varam.gov.lv/lv/atbalsta-programma-atjaunojamo-energoresursu-izmantosanai-majsaimniecibas