Kategorijas
Būvniecība un nekustamais īpašums

Būvniecības izmaksu līmenis gada laikā palielinājās par 21,9 %

2022. gada jūnijā, salīdzinot ar 2021. gada jūniju, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 21,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būvmateriālu cenas palielinājās par 29,8 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 18,4%, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 9,5 %.

Centrālā statistikas pārvalde

2022. gada jūnijā, salīdzinot ar 2021. gada jūniju, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 21,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būvmateriālu cenas palielinājās par 29,8 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 18,4%, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 9,5 %.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas

(procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

2022. gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 1,0 %. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 1,3 %, savukārt būvmateriālu cenas, kā arī mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 0,9 %.

Jūnijā būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja darba samaksas pieaugums ceļa būves un mākslīgo būvju palīgstrādniekiem, montētājiem, kā arī krāsotājiem un tiem radniecīgu profesiju strādniekiem. Paaugstinoša ietekme bija cenu palielinājumam metāla konstrukcijām un sīkajiem metāla izstrādājumiem.

2022. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2021. gada 2. ceturksni, kopējais būvniecības izmaksu līmenis pieauga par 22,0 %. Būvmateriālu cenas palielinājās par 30,4 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 17,8 %, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 9,2 %.

2022. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 1. ceturksni, kopējais būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 8,1 %. Būvmateriālu cenas palielinājās par 10,5 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 6,8 %, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 4,3 %.

Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2022. gada jūlijā tiks publicēta 25. augustā.

Metodoloģiskā informācija

Būvniecības izmaksu indeksa (BII) mērķis ir atspoguļot vidējās tendences būvniecības resursu cenu pārmaiņās. BII ir ielaides (input) cenu indekss; tas parāda cenu pārmaiņas galvenajiem būvniecībā ieguldītajiem resursu veidiem.

2022. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 200 būvuzņēmumu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem. Papildus aprēķinos izmanto reģistrētās patēriņa cenas būvmateriāliem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2021. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 88,2 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 34,1 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāka metodoloģiskā informācija par būvniecības izmaksu indeksiem Latvijā pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā “Aprakstošie metadati”.