Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības

VARAM sniegs atbalstu pašvaldībām uzsākto valsts aizdevumu projektu pabeigšanai

17. maijā, valdībā apstiprināti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts   “Grozījumi Ministru kabineta “Noteikumos par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.

17. maijā, valdībā apstiprināti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts   “Grozījumi Ministru kabineta “Noteikumos par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. Tas paredz iespēju pašvaldībām palielināt valsts aizdevuma izmaksas līdz 15% no 2021. gadā valsts aizdevuma līgumā noteiktajām izmaksām, lai kompensētu izmaksu pieaugumu. 

2021. gadā daļai no pašvaldībām radās pamatotas grūtības investīciju projektu izpildei noteiktos termiņos un apmērā. Pašvaldību investīciju projekti tiek īstenoti Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, bet saslimšana ar vīrusu bija kavējuma iemesls laicīgai projektu īstenošanai. Darbu izpildi apgrūtināja arī ārkārtējās situācijas izsludināšana un saslimšanas gadījumi tiešo būvdarbu veicēju vidū.  

Līdz ar to ministrijas izstrādātais noteikumu projekts paredz, ka pašvaldības 2021.gadā uzsākto investīciju projektu (izņemot Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu) pabeigšanai 2022. gadā var saņemt Valsts kasē valsts budžeta aizdevumu 2022. gadā ar nosacījumu, ka 20201.gada realizēti darbi vismaz 40% apmērā no plānotā. 

Savukārt sekmīgu projektu īstenošanu 2022. gadā apdraud iepriekš neplānotais būvdarbu izmaksu sadārdzinājums. Šo situāciju ietekmēja izmaksu pieaugums, ko veicināja ģeopolitiskā situācija līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tas skāra arī būvniecības nozari, radot nozīmīgus sadārdzinājumus būvmateriāliem. Palielināt valsts aizdevuma izmaksas ir risinājums sadārdzinājumu segšanai, tā nodrošinot minimāli nepieciešamos papildu resursus, lai līgums var tikt izpildīts un visi apstiprinātie pašvaldību projekti īstenoti līdz 2022. gada beigām. Līdz ar to Ministru kabineta noteikumu projekts paredz iespēju pašvaldībām palielināt valsts aizdevuma izmaksas līdz 15% no 2021. gadā valsts aizdevuma līgumā  noteiktajām izmaksām. 

Kā ziņots iepriekš, lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, VARAM 2021. gadā paplašināja pašvaldību iespējas aizņemties, papildinot aizdevumu programmu ar iespēju projektus pieteikt arī: pašvaldības ēku pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai; īres dzīvokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona; pašvaldības meliorācijas sistēmas infrastruktūrai; būvprojektu izstrādei nozīmīgiem un lieliem investīciju projektiem. Tāpat, lai mazinātu Covid-19 izplatību, programmā iekļauts VARAM ierosinājums pašvaldībām saņemt valsts aizdevumu sociālo aprūpes centru pārbūvei vai pielāgošanai atbilstoši higiēnas prasībām.