Kategorijas
Izglītība un zinātne Medicīna, farmācija, veselība Pētniecība un izstrāde

LIAA ar OECD atbalstu strādā pie jauna inovāciju pārvaldības modeļa izveides

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) un Publiskā sektora inovāciju observatoriju (OPSI) kopš 2021. gada strādā pie jauna inovāciju pārvaldības modeļa izveides, lai ar inovāciju palīdzību stimulētu Latvijas prioritārās tautsaimniecības nozares.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) un Publiskā sektora inovāciju observatoriju (OPSI) kopš 2021. gada strādā pie jauna inovāciju pārvaldības modeļa izveides, lai ar inovāciju palīdzību stimulētu Latvijas prioritārās tautsaimniecības nozares. Meistardarbnīcā, kura norisināsies 17. un 18. maijā, tiks meklēti labākie risinājumi biomedicīnas nozares attīstībai.

Viedās reindustrializācijas stratēģijā kā prioritārās tautsaimniecības nozares minētas zināšanu ietilpīga bioekonomika, viedā enerģētika un mobilitāte, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas un farmācija, fotonika, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, kā arī IKT nozare.

Viens no galvenajiem Latvijas tautsaimniecības attīstības izaicinājumiem ir zemā produktivitāte (IKP uz vienu nodarbināto). Laikā no 2011. gada līdz 2019. gadam produktivitāte Latvijā ir pieaugusi par 20,2% (vidēji ES – par 5,5%) un produktivitātes plaisa mazinājusies par gandrīz 18%. Tomēr Latvijas tautsaimniecības produktivitāte joprojām sasniedza tikai 49,8% no vidējā ES līmeņa. Viens no veidiem kā straujāk celt produktivitāti ir inovāciju ieviešana. Saskaņā ar Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) «Pasaules inovācijas indekss 2021» datiem Latvija 132 valstu konkurencē ierindojas 38. vietā. Līderi šajā reitingā ir Šveice, Zviedrija un ASV. Arī pēc ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā neesam starp līderiem un tie sastāda tikai 0,7% no IKP, lai gan valsts definētais mērķis ir 1,5%. Lai risinātu šos izaicinājumus nepieciešams radīt jaunu ietvaru inovāciju attīstībai.

“Kopējās tendences inovāciju attīstībā ir pozitīvas, jo uzņēmumu izpratne par nepieciešamību investēt pētniecībā un attīstībā aug, tomēr, lai nodrošinātu straujāku izaugsmi, mums jāizveido jauns ietvars inovāciju attīstībai. Šo ietvaru būvēsim uz ekosistēmu bāzes, apvienojot zinātnisko institūciju, valsts pārvaldes un uzņēmumu resursus vienkopus. Lai konkurētu ar lielajām korporācijām, kurām pētniecībai atvēlētais budžets bieži vien sasniedz Latvijas valsts budžeta apmērus, mums jāmācās kooperēties un maksimāli efektīvi izmantot mūsu rīcībā esošos resursus,” tā LIAA direktors Kaspars Rožkalns, piebilstot, ka uzsāktā projekta mērķis ir izstrādāt pārvaldības modeli inovāciju ekosistēmām, lai veicinātu inovāciju veidošanos, kā arī izveidotu un testētu darba metodes ekosistēmu darbības koordinēšanai.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiks organizētas dažādas meistardarbnīcas, tostarp nākotnes scenāriju izstrādei visām esošajām ekosistēmām: fotonika un viedie materiāli, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas un farmācija, zināšanu ietilpīga bioekonomika, IKT, viedā mobilitāte. Meistardarbnīcās piedalīsies gan vadošie nozares uzņēmumi, zinātniskie institūti, izglītības iestādes un nozaru asociācijas, gan arī atbilstošie valsts pārvaldes institūciju pārstāvji. Savu dalību biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju un farmācijas ekosistēmas pārvaldības modeļa izstrādes darba grupā jau pieteikušas tādas organizācijas kā Latvijas Universitāte; Latvijas Organiskās sintēzes institūts, ASV tirdzniecības kamera Latvijā, Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte, Ekonomikas ministrija, Baltijas biomateriālu ekselences centrs, Biocatalyst foundation kā arī tādi uzņēmumi kā UPOlife, Olainfarm, MGI Tech Latvia un citi.

17. un 18. maijā pirmajā klātienes meistardarbnīcā dalībnieki strādās ar šādām tēmām:

  • ekosistēmas spējas un resursu identificēšana;
  • nākotnes vīzijas galveno elementu iezīmēšana;
  • nākotnes vīzijas testēšana;
  • pirmo soļu identificēšana vīzijas realizācijai.

Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju un farmācijas nozares meistardarbnīca būs pilotprojekts, kurā gūtā pieredze un zināšanas vēlāk tiks izmantota darbā ar citām industrijām. 

LIAA un OECD kopprojekts noslēgsies 2022. gada beigās un tā rezultātā tiks izveidots pamats inovāciju ekosistēmu pieejas pārvaldībai Latvijā, lai radītu produktus un pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību, gan sasniegtu straujāku ekonomikas attīstību kopumā.