Kategorijas
Aizsardzība un drošība Elektroniskais iepirkums

Aizsardzības ministrija trīs inovatīvos projektos investē gandrīz 1,3 miljonus eiro

Aizsardzības ministrija informē, ka tās pirmajā īstenotajā inovāciju pētījumu programmā konkursa rezultātā ir uzvarējuši trīs projekti, kuru īstenošanai līdz 2023. gada beigām tiks atvēlēti kopumā 1 283 445 eiro.

Aizsardzības ministrija informē, ka tās pirmajā īstenotajā inovāciju pētījumu programmā konkursa rezultātā ir uzvarējuši trīs projekti, kuru īstenošanai līdz 2023. gada beigām tiks atvēlēti kopumā 1 283 445 eiro.

“Vērtējot konkursā iesniegtos projektus, ir skaidrs, ka mūsu pētnieki ir spējīgi piedāvāt praktiski pielietojamus un globāli konkurētspējīgus risinājumus. Esmu pārliecināts, ka uzvarējušie projekti pēc īstenošanas var sekmīgi tikt ieviesti Nacionālajos bruņotajos spēkos, kā arī raisīt interesi sabiedroto valstu vidū,” pauž aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Visus trīs konkursā uzvarējušos projektus iesniedza Rīgas Tehniskā Universitāte. Vislielākā konkursa finansējuma daļa jeb 465 000 eiro piešķirti projektam, kura mērķis ir uzlabot elektromagnētisko aizsardzību un kiberdrošību lauka apstākļos, izmantojot inovatīvas ekranēšanas, uzraudzības un datu iznīcināšanas tehnoloģijas. Projekts taps sadarbībā ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu, kā arī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu.

Ar grafēna un silīcija aerogelu uzlabotas ballistiskās aizsargvestes prototipam, kurā iestrādāts arī spiedienu jutīgs slānis triecienu vietu precīzai uztveršanai, piešķirti 449 445 eiro.

Savukārt projektam, kurā paredzēts izstrādāt vieglu un augstas temperatūras izturīgu kompozītu bezpilota lidaparātu aizsardzībai no tiešās enerģijas ieročiem, piešķirti 369 000 eiro.

Valsts pētījumu programmas “Aizsardzības inovāciju pētījumu programma” atklātais konkurss norisinājās no 1. līdz 15. novembrim, un tajā tika saņemti 12 projektu pieteikumi. Viens projekta pieteikums tika noraidīts, jo tas neatbilda administratīvās atbilstības kritērijiem.

Latvijas Zinātnes padome veica 11 pieņemto projektu pieteikumu zinātnisko ekspertīzi, katram pieteikumam piesaistot divus neatkarīgus ārvalstu zinātniskos ekspertus atbilstoši “Apvārsnis Eiropa” vērtēšanas pieejai un principiem. Tāpat projektu pieteikumus atbilstoši nozares specifiskajiem kritērijiem izvērtēja arī Aizsardzības ministrijas un Nacionālo Bruņoto spēku pārstāvji.

Finansētajiem projektiem jātiek realizētiem līdz 2023. gada decembrim, un to īstenotājiem būs jāiesniedz arī projektu vidus posma un noslēguma zinātniskie pārskati, kurus izskatīs ārvalstu zinātniskie eksperti.

Valsts pētījumu programmas mērķis ir sekmēt tehnoloģiju pārnesi, kā arī inovatīvu lietišķi izmantojamu risinājumu un produktu attīstību atbilstoši valsts aizsardzības nozares, kā arī NATO politikas plānošanas dokumentos noteiktajām aizsardzības tehnoloģiju prioritātēm.

Programma tiek finansēta no Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammas “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”.