Latvijas aizsardzības nozare “Transparency International” indeksā saglabā zemu korupcijas riska līmeni

Aizsardzības ministrija informē, ka starptautiskā pretkorupcijas organizācija “Transparency International” Latvijas aizsardzības nozari 2020. gadā novērtējusi ar kopumā zema korupcijas riska rādītājiem, ierindojot to “Valstu aizsardzības integritātes indeksa” B kategorijā.

“Valstu aizsardzības integritātes indeksā” tiek novērtēta kompetento iestāžu izveidotās iekšējās kontroles sistēmas kvalitāte korupcijas risku pārvaldības jomā valsts aizsardzības un drošības iestādēs. Indeksa rādītāji tiek aprēķināti, veicot intervijas un analizējot informāciju vairāk nekā 70 ar aizsardzības sektoru saistītās jomās, novērtējot politiskos, finanšu, personāla, operacionālos un iepirkuma riskus un tādejādi sagatavojot detalizētu aizsardzības iestāžu korupcijas riska novērtējumu.

Latvija “Valstu aizsardzības integritātes indeksa” B kategorijā ierindojas kopā ar Beļģiju, Norvēģiju, Vāciju, Nīderlandi, Šveici, Taivānu un Lielbritāniju, savukārt ļoti zema korupcijas riska jeb A kategorijā iekļauta tikai Jaunzēlande.

Maksimālais punktu skaits, ko iespējams saņemt katrā risku novērtējuma sadaļā ir 100 punkti, kas norāda uz ļoti zemu korupcijas risku. Finanšu risku sadaļā Latvijas aizsardzības nozarei piešķirti 94 punkti, bet politisko risku sadaļā – 85 punkti, kas liecina par ļoti zemu korupcijas risku. Tāpat arī  zems korupcijas riska novērtējums Latvijas aizsardzības iestādēm piešķirts personāla un iepirkumu pārvaldīšanas sadaļās, piešķirot attiecīgi 75 un 74 punktus.

Starptautiskā pretkorupcijas organizācija “Transparency International” tika dibināta 1993. gadā ar mērķi globālā mērogā apturēt korupciju un veicināt valstu publiskā sektora darba caurspīdīgumu.