Aprites ekonomikas veicināšanai jāizmanto otrreizējās izejvielas

Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija (LRAA) iesniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Ekonomikas un Satiksmes ministrijām iesniegumu ar ierosinājumiem par aprites ekonomikas veicināšanu Covid-19 krīzes ekonomisko seku mazināšanai.

Ņemot vēra, ka valdība, ieviešot Covid-19 ietekmes uz ekonomiju ierobežojošus pasākumus, lēmusi piešķirt 75 mij. eiro ceļu būvniecībai un remontam, LRAA aicina šajos projektos iespēju robežās izmantot otrreizējās izejvielas. Tas veicinātu aprites ekonomikas iedzīvināšanu un nodrošinātu atbalstu uzņēmējdarbības sektoram, kas darbojas atkritumu apsaimniekošanā un pārstrādē. Tāpat tas sekmētu Latvijas spēju izpildīt Eiropas Savienības prasības atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Tīna Lūse, Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas vadītāja: “Aprites ekonomikas veicināšana ir viens no būtiskākajiem faktoriem, lai varam runāt par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un ilgtspējīgu valsts attīstību kopumā. Mūsu galvenais uzdevums ir veicināt, lai resursi ekonomikā tiek noturēti pēc iespējas ilgāku laiku, līdz ar ko ir jāveicina otrreizēja pārstrāde, samazinot izejvielu patēriņu un atkritumu apjomu. Tāpēc mēs esam rosinājuši, kā veicināt aprites ekonomikas pasākumus ceļu būvē un remontā. Tā, piemēram, ceļu segumā izmantot pārstrādātos būvgružus, bet ceļmalu labiekārtošanā zaļo atkritumu kompostu. Arī asfalta seguma izbūvē būtu jādod priekšroka modificētam bitumenam, kura ražošanā varētu izmantot izejmateriālu no pārstrādātām riepām. Par šo tehnoloģiju esam jau runājuši pietiekami ilgi, būtu pēdējais laiks pāriet pie praktiskiem soļiem un, cita starpā, arī valstij dot ieguldījumu tehnoloģijas attīstīšanā.”

Tāpat, veicinot atkritumu savākšanu, iespējams nodrošināt resursu otrreizējai pārstrādei. Tāpēc būtu ieteicams veidot īpašu programmu pašvaldībām ar valsts finansējumu vai aizdevumu, kuras ietvaros pašvaldībai būtu iespēja novirzīt papildu līdzekļus piesārņoto vietu sakopšanai un nelegālo riepu izgāztuvju likvidēšanai savā teritorijā. “Uzskatu, ka būtu jānodrošina iespēja pašvaldībām aizņemties līdzekļus, kuru mērķis būtu caur publiskajiem iepirkumiem nodrošināt sporta un rekreācijas infrastruktūras izbūves projektu īstenošanu. Turklāt kā vienam no galvenajiem nosacījumiem iepirkumos jābūt otrreizējās izejvielas izmantošanai. Tādā veidā mēs ne vien veicināsim aprites ekonomiku, bet arī uzņēmumi būs spiesti pārorientēt savu ražošanu uz otrreizēju izejvielu izmantošanu,” skaidro Tīna Lūse.

Ja runājam par iepirkumiem, tad pašvaldību un valsts kapitālsabiedrībām, kuras rīko iepirkumus autoparka vai riepu iegādei, būtu priekšroka jādod uzņēmumiem, kuri ir noslēguši līgumus ar kādu no ražotāju atbildības sistēmas uzņēmumiem par videi kaitīgu preču apsaimniekošanu. Tāpat no iepirkumiem, būtu jāizslēdz noteikums, ka piegādātājam jābūt Eiropas Riepu un gumijas ražotāju asociācijas biedram, jo tādā veidā tiek izslēgti vietējie piegādātāji, kuri spēj nodrošināt analogas kvalitātes produktus.

Informāciju sagatavoja Jana Kralliša, LRAA sabiedrisko attiecību konsultante.


Comments

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *