Kategorijas
Elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde Nozares

Kartelis

Konkurences padomes kompetencē ir uzraudzīt, kā tiek ievērots vienošanās aizliegums starp konkurējošiem uzņēmumiem. Saskaņā ar Konkurences likuma 11. panta pirmo daļu aizliegtās vienošanās tiek uzskatītas par konkurenci ierobežojošām darbībām un attiecīgi ir sodāmas. Lai gan aizliegtas vienošanās uzņēmumu starpā tieši publiskos iepirkumos ir visizplatītākais Konkurences likuma pārkāpums, tomēr jāatzīst, ka apsūdzība konkurences kropļošanā vienlaikus 26 uzņēmumiem 322 epizodēs ir nebijis precedents Latvijas vēsturē. Aizliegtās vienošanās ir konstatētas 316 AS Latvenergo un AS Sadales tīkls rīkotajos iepirkumos un sešos citu uzņēmumu rīkotajos iepirkumos.

Vislielākās bažas rada tieši kartelī iesaistīto dalībnieku un epizožu skaits, kā arī ievērojamais laika periods. Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu, uzņēmumi var pārsūdzēt Konkurences padomes lēmumu, un, visticamāk, daļa sodīto uzņēmumu to arī pārsūdzēs. Šajā rakstā pavērtēsim radušos situāciju no cēloņsakarību skata punkta.

Viena pasūtītāja tirgus

Kategorijas
Nozares

Daces Gailes darbs un hobijs – iepirkumi

DACE GAILE jau vienpadsmito gadu strādā Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB). Kopš 2012. gada marta viņa ir šīs iestādes vadītāja. Par publiskajiem iepirkumiem Dace ir aizstāvējusi gan maģistra, gan bakalaura darbu, gan arī vadījusi studentu darbus. Iepirkumus viņa atzīst par savu darbu un hobiju – tas jaušams arī šajā sarunā.

Kādas šobrīd ir publisko iepirkumu attīstības tendences? Kurp mēs virzāmies?
Mēs virzāmies uz atbildīgāku rīcību. Arī Publisko iepirkumu likuma (PIL) grozījumi ir tendēti uz atbildību, uz lietu sakārtošanu. Likumā noteikts, ka pasūtītājam aizliegts grozīt noslēgtu līgumu, ja grozījumi nav iepriekš atrunāti. Ja pasūtītājs kaut ko līgumprojektā norādījis nepareizi, arī piegādātājam laikus jāvērš uz to uzmanība, citādi abiem var noiet greizi. Līdz šim attieksme pret iespēju grozīt jau noslēgtu publiskā iepirkuma līgumu bijusi, es teiktu – visai liderīga. Tas šķita ļoti vienkārši – nolīgt par lētāko cenu un tad sākt korekcijas līgumā. Pamazām gan pasūtītāji, gan piegādātāji sākuši saprast, ka saskaņot sarunu procedūru par neparedzamiem būvdarbiem vai pakalpojumiem IUB ir kļuvis gandrīz neiespējami. Jāsaprot, ka pasūtītājam jāatrunā