UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA PROGRAMMAS LATVIJĀ: NOZĪMĪGS ATBALSTS, BET VAI PIETIEKAMI IZMANTOTS?!

in ,
Autors: Biedrība “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”

Biedrība “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”

Uzņēmējdarbības atbalsta programmas spēlē būtisku lomu uzņēmumu attīstībā, piedāvājot dažāda veida atbalsta instrumentus. Programmu atbalsts sniedz uzņēmumiem iespēju attīstīties un konkurēt globāli. Jau vairāk nekā 10 gadus strādājot ar Eiropas Savienību (ES) fondu projektiem un cieši sadarbojoties ar Latvijas uzņēmumiem, varu teikt, ka uzņēmumi varētu pilnvērtīgāk izmantot atbalsta programmu piedāvātās iespējas. Ir arī redzams, ka nereti uzņēmumiem nav skaidrs, kā šīs programmas var palīdzēt uzlabot viņu konkurētspēju, attīstīties starptautiski vai veicināt inovāciju ieviešanu.

Mana absolūtā pārliecība ir, ka uzņēmējdarbības atbalsta programmas ir fascinējošs instruments, kas uzņēmumiem piedāvā ļoti plašu atbalsta spektru, tāpēc vēlos dalīties ar savu redzējumu un sniegt dažus ieteikumus, kas, iespējams, varētu pamudināt uzņēmumus aktīvāk izmantot uzņēmējdarbības atbalsta programmu sniegtās priekšrocības. Tas ir tā vērts!

Ar ko sākt? Pirms izvēlēties atbalsta programmu ir jāņem vērā šādi pamataspekti:

  1. Programmu dažādība. Lai pilnvērtīgi izmantotu uzņēmējdarbības atbalsta iespējas, ir svarīgi izprast programmu prioritātes un mērķus. Dažas atbalsta programmas orientējas uz jauno uzņēmēju atbalstu, sniedzot konsultācijas un resursus uzņēmuma dibināšanai, citas fokusējas uz eksporta iespēju paplašināšanu, nodrošinot informāciju par starptautisko tirgu, citu programmu fokuss ir ilgtspējas virzienā utml.
  2. Programmas veidojas divos līmeņos – starptautiskajās atbalsta programmās un nacionālā mēroga atbalsta programmās.
  3. Programmu atbalsta formāti – finansiāls un nefinansiāls.

Ko tas viss nozīmē? Paskaidrošu.

Starptautiskajās programmās uzņēmumi var piedalīties projektos, kas nereti prasa starptautisku partnerību un noteiktus mērķus, kas atbilst ES fonda mērķiem un līdz ar to ne vienmēr sakrīt ar uzņēmuma konkrētām vajadzībām. Tāpat arī administrēšanas process un naudas plūsma ir salīdzinoši garš un sarežģīts process. Šāda veida programmas ir Interrega pārrobežu programmas, Erasmus + programma, Horizon Europe, Life un citas. Kopumā šīs starptautiskās programmas ir ļoti vērtīgas, bet uzņēmumam ir jābūt gatavam garam ceļam līdz rezultātam, kas, iespējams, būs vairāk fokusēts uz plašāku jautājumu risināšanu. Piemēram, Interreg Igaunijas Latvijas programma atbalsta uzņēmumus inovatīvu produktu attīstībā, kuri tiek attīstīti reģionos un komandā, kas veidota no Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem, organizācijām. Programmas mērķis ir attīstīt pārrobežu sadarbību starp Latviju un Igauniju reģionos, tāpēc fokuss ir nevis uz vienu konkrētu uzņēmumu, bet jau starptautisku komandu un reģiona attīstību. Lai tomēr iedvesmotu uzņēmumus izvērtēt starptautisko programmu iespējas,  salīdzinot ar iepriekšējiem fondu periodiem, projektu administrēšana un atskaišu sistēma ir atvieglota, jo ES fondu programmu pārraugi saprot, ka projektu sarežģītību veido starptautiska partnerība, atšķirīgas nodokļu sistēmas un līdzīgi jautājumi, ka projektu vadītājiem jāpārzina.

Nacionāla mēroga programmas, kas arī atbalsta starptautiskas aktivitātes, ir pragmatiskākas, praktiskākas un fokusētākas gan uz uzņēmumu šī brīža aktuālām vajadzībām, gan finanšu atbalsta rīkiem. Informāciju par iespējām var meklēt pie ES fondu pārvaldītājiem – LIAA, CFLA, ALTUM, Lauku atbalsta dienestā, u.c. Minētās organizācijas nodrošina gan finansiālu, gan nefinansiālu atbalstu. Nacionālā mēroga programmas atbalsta dažādas aktivitātes uzņēmumos sākot ar digitalizācijas, eksporta veicinošiem pasākumiem līdz pat energoefektivitātes atbalsta rīkiem. Jāņem vērā, ka informācijai jāseko līdzi gana regulāri, jo konkursi ir atvērti periodiski.

Šis, protams, ir termins no ES fondu vadības, kur ir definēts, ka uzņēmumi un organizācijas var saņemt finansiālu un nefinansiālu atbalstu. Jautājums – ko tas nozīmē? Būtība pavisam vienkārša – vai saņem pakalpojumu, aktivitāti vai saņemt finansējumu. Pakalpojuma saņemšana ir nefinansiāls atbalsts, toties finansējuma saņemšana ir finansiāls atbalsts. Pakalpojumus uzņēmums saņem bez maksas vai ar samazinātu maksu, piemēram, uzņēmums nosūta savus darbiniekus uz apmācībām, kas pateicoties ES fondu projektam, izmaksā par 60% lētāk. Toties finansiāls atbalsts ir, kad uzņēmums saņem reālu finansējumu naudas izteiksmē uzņēmuma bankas kontā, kurš paredzēts konkrētiem mērķiem. 

Tam visam, papildus, aicināšu arī atcerēties par uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām – nozaru asociācijām, LTRK, Eiropas Digitālo Inovāciju Centru, biznesa inkubatoriem, attīstības aģentūrām u.c. Šīs organizācijas gana bieži realizē tieši starptautiskus projektus, kurus aktivitāšu mērķauditorija ir uzņēmumi. Praktiski tas nozīmē, ka uzņēmums var saņemt bez maksas vai samazinātas maksas pakalpojumu, kas ir fokusēts uz konkrētu mērķi – eksporta attīstība, ilgtspējīga biznesa modeļa izveide, kiberdrošība, digitalizācija u.c. Toties uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas ilgtermiņā strādā ar projekta sagatavošanu, administrēšanu, aktivitāšu organizēšanu un atskaitēm, par ko vairs nav jādomā pašam uzņēmumam, kurš vienkārši piedalās un saņem nefinansiālu atbalstu.

Kā viens no labajiem nefinansiālā atbalsta piemēriem Latvijā ir Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN), kas ir viens no lielākajiem pasaulē un ietver daudzas dalībvalstis, radot stabilu starptautisku sadarbības platformu uzņēmumiem. Šī uzņēmējdarbības atbalsta programma ir vērsta uz palīdzību tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri plāno attīstīties starptautiski.

Nobeigumā uzskaitīšu, manuprāt, galvenos ieguvumus, ko sniedz uzņēmējdarbības atbalsta programmas, kuru izmantošana var patiesi veicināt uzņēmumu attīstību.

Informācijas un resursu pieejamība: Uzņēmējdarbības atbalsta programmas sniedz uzņēmējiem piekļuvi informācijai par tirgiem, industrijas tendencēm, potenciālajiem partneriem un citiem svarīgiem faktoriem. Tas palīdz uzņēmējiem veiksmīgi plānot un pielāgot savu stratēģiju.

Konsultācijas un ekspertu atbalsts: Programmas piedāvā profesionālu konsultāciju un ekspertu atbalstu uzņēmējiem, kas var būt noderīgi dažādās jomās, piemēram, juridiskajās, finanšu vai mārketinga jomās.

Starptautiskā sadarbība: Dažas uzņēmējdarbības atbalsta programmas ir daļa no starptautiskiem tīkliem, kas ļauj uzņēmumiem izveidot starptautiskas sadarbības partnerības, piedaloties kopīgos projektos un izmantojot starptautiskos resursus.

Apmācības: Programmas piedāvā uzņēmējiem apmācības, lai uzlabotu prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas veiksmīgai uzņēmējdarbības vadīšanai.

Finansiālais atbalsts: Dažas programmas piedāvā finansiālu atbalstu, piemēram, grantus vai aizdevumus, kas var palīdzēt uzņēmējiem īstenot inovatīvus projektus vai attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus.

Tirgus paplašināšana: Pateicoties programmu piedāvātajai informācijai un atbalstam, uzņēmēji var veiksmīgāk ienākt jaunos tirgos, tādējādi paplašinot savu darbību starptautiski.

Jaunas sadarbības un kontakti: Dažas programmas nodrošina tīklošanās iespējas. Piekļuve uzņēmējdarbības tīkliem un kopienām var veicināt  jaunas sadarbības iespējas un klientu bāzi.

Vienmēr jāatceras, ka ES fondu finansējums ir ES ilgtermiņa stratēģijas ieviešanas rīks, tāpēc ir jāatrod balanss starp uzņēmuma un ES interesēm. Izmantojot uzņēmējdarbības atbalsta programmas, uzņēmumi var uzlabot savu konkurētspēju lokāli un globāli, tādējādi arī veicinot tautsaimniecības attīstību Latvijā.