Profesionālās izglītības izcilības veicināšanai pieejams ES fondu finansējums

in ,
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam, kas paredzēts talantu attīstībai profesionālajā izglītībā – prasmju meistarības konkursu norisei Latvijā, kā arī dalībai tajos starptautiskā līmenī. Šim mērķim no Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) pieejami gandrīz 3,3 miljoni eiro.

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajā ES fondu programmā VIAA varēs saņemt finansējumu, lai organizētu nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia, kā arī nodrošinātu Latvijas pārstāvību starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos EuroSkills un WorldSkills, kā rezultātā  profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem būs iespēja  paaugstināt konkurētspēju darba tirgū. Vienlaikus projektā tiks sniegts atbalsts profesionālās izglītības iestādēs  pedagogiem darbā ar talantīgajiem audzēkņiem profesionālo prasmju apguvē un pilnveidē.

Projekta īstenošanai paredzēti 3 272 500  eiro no ESF+, kā arī valsts budžeta līdzfinansējums 577 500 eiro apmērā.

Projekta iesniegums VIAA jāiesniedz CFLA līdz š.g. 20. decembrim, savukārt īstenošana jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2027. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts talantu attīstībai profesionālajā izglītībā paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam  4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu” 4.2.2.9. pasākuma “Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai” otrās atlases kārtas ietvaros.