Piešķir papildu finansējumu atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai privātmājās

Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets š.g. 17. oktobra sēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumu novirzīt papildu grantu finansējumu 460 tūkstošu eiro apmērā atbalstam privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai.

Novirzot papildu finansējumu 460 tūkstošu eiro apmērā, paredzēts, ka tiks atbalstītas vēl aptuveni 152 privātmājas un uzstādītas jaunas mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas kopumā ar papildu jaudu 1 216 kW (vidējā uzstādītā saules paneļu sistēmas jauda privātmājai līdz šim bijusi 8 kW).

Ņemot vērā, ka programmas īstenošanas laikā nav izmantota neviena garantija risku segumam, finanšu līdzekļi no garantiju risku segumam paredzētā finansējuma tiek novirzīti uz grantu izmaksu energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr.103 “Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai” var iepazīties Tiesību aktu portālā.

Atbalsta programma privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai tika uzsākta 2021. gada maijā. Atbalsta programmu  ievieš AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM). Līdz šim programmas ietvaros iesniegti projekti par visu šobrīd pieejamo finansējumu; attiecīgi jaunu pieteikumu pieņemšana šobrīd uz laiku līdz papildu finansējuma piešķiršanai ir pārtraukta. ALTUM atsāks pieņemt projektu pieteikumus tuvākajās dienās pēc grozījumu MK noteikumos stāšanās spēkā, interesentus aicinām sekot informācijai ALTUM mājas lapā.

Atbalstu var saņemt fiziskas personas, kam zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz viendzīvokļa klases māju, kura ir nodota ekspluatācijā un tajā netiek veikta saimnieciskā darbība. Atbalstu var saņemt būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās; inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegāde, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei; jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādei un uzstādīšanai; mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi, kā arī citiem pasākumiem, ja tie ir nepieciešami dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai. Papildu informācija par atbalsta programmu pieejama ALTUM mājāslapā.

Programmas ietvaros līdz šim kopumā apstiprināti 1088 privātmāju projekti par kopējo finansējumu 4,68 miljoni eiro, joprojām turpinās līdz šim pieņemto projektu pieteikumu izvērtēšana un līgumu slēgšana.