Kategorijas
Enerģētika, siltumapgāde Finanšu un apdrošināšanas darbības

CFLA pieņem iesniegumus par ES fondu atbalstu granulu apkures katlu uzstādīšanai mājsaimniecībās

No 26. septembra, pilsētu iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstam granulu apkures katlu uzstādīšanai.

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra

No 26. septembra, pilsētu iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstam granulu apkures katlu uzstādīšanai. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) izsludinātajā atklātajā projektu atlases trešajā uzsaukumā mājsaimniecību siltumapgādes sistēmu uzlabošanai pieejami 3 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

Projektā ir iespējams papildus veikt arī apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi, saules paneļu sistēmas (ar pieslēgumu elektrotīklam) iegādi un uzstādīšanu, elektrotīkla pieslēguma jaudas palielināšanu.

Projektus CFLA var iesniegt īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas – viendzīvokļa vai vairākdzīvokļu dzīvojamajām mājām pilsētu teritorijās, kur apsilde iepriekš veikta, izmantojot koksnes biomasas, piemēram, malkas, apkuri (triju un vairāk dzīvokļu mājās – arī akmeņogļu vai kūdras apkuri). Projektā pieejamais ERAF finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 4 400 eiro uz vienu projekta dzīvojamā mājā vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju un varēs segt līdz 70% no projekta attiecināmajām izmaksām. Ja granulu apkuri vēlas ierīkot īpašumā, kas atrodas tiešā pilsētas centralizētās siltumapgādes siltumtrases tuvumā (mazāk par 20 m), atbalstam varēs pieteikties nākamajā projektu atlases uzsaukumā.

Projektu iesniegumu sagatavošanai un iesniegšanai atvēlēti divi mēneši: no 2023. gada 26. septembra līdz 27. novembrim. Pēc projektu iesniegšanas beigu termiņa projektus izvērtēs trīs mēnešu laikā, projektu īstenošana jāveic ne ilgāk kā divu gadu laikā. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē.

Konsultācijas par pieejamo atbalstu un projektu iesniegumu sagatavošanu pieejamas CFLA darba laikā, zvanot pa tālruni +371 24002700 vai rakstot silti@cfla.gov.lv

Projektus var sagatavot un iesniegt ES fondu projektu portālā https://projekti.cfla.gov.lv/, un sistēmā var reģistrēties, autorizējoties ar  eID, eParaksts vai eParaksts Mobile rīkiem. Tehnisko atbalstu par sistēmas lietošanu var saņemt, zvanot +371 20003306 vai rakstot vis@cfla.gov.lv. Vairāk informācijas par reģistrēšanos projektu portālā pieejama CFLA tīmekļvietnē.

Par ES fondu programmu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā ES fondu programma veidota, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, veicot mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās siltumapgādē izmantoto sadedzināšanas iekārtu aizstāšanu, uzlabojot individuālo siltumapgādes sistēmu efektivitāti, ieviešot tehnoloģijas, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu, tai skaitā dzīvojamās mājas pieslēdzot efektīvām pilsētu centralizētajām siltumapgādes sistēmām.  

Šis ir trešais no četriem uzsaukumiem, kas paredzēti šajā ES fondu programmā – pirmajā uzsaukumā varēja saņemt ES fondu atbalstu centralizētās siltumapgādes pieslēgumu ierīkošanai dzīvojamajās mājās; otrajā – līdzfinansējumu siltumsūkņu ierīkošanai. 2024. gada sākumā plānots izsludināt noslēdzošo uzsaukumu šai ES fondu programmai, un tajā tiks atbalstīta dažādu siltumapgādes sistēmu veidu ierīkošana. Projektos papildus var uzstādīt arī saules paneļus.ES fondu atbalsts projektu īstenošanai paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” ietvaros.