Pašvaldībām atvieglota pieteikšanās kārtība jaunu VPVKAC izveidei

in
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ministru kabinets apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto noteikumu projektu “Kārtība, kādā izmanto valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei”. Pašvaldībām atvieglota pieteikšanās kārtība jaunu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) izveidei, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati. 

Publisko pakalpojumu nodrošināšana sabiedrībai un to sniegšanas pilnveidošana ir būtiska valsts pārvaldes modernizācijas un valsts pārvaldes strukturālo reformu sastāvdaļa. Noteikumu projekts paredz, ka pašvaldībām pieteikumi jaunu VPVKAC izveidei jāiesniedz, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati, jo pašreizējās informācijas apmaiņa, izmantojot pašreizējo formātu, nav mūsdienīga un informācijas pieejamība ir ierobežota lietotājiem. 

Lai nodrošinātu valsts pakalpojumu pieejamību, ministrijai no 2015. gada jauno politikas iniciatīvu ietvaros tiek piešķirts finansējums VPVKAC tīkla uzturēšanai un attīstībai pasākuma “Publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu” ietvaros. Šim mērķim 2023. gadā saņemts finansējums 940 394 eiro apmērā. 

Kopējais VPVKAC tīklā reģistrēto gan pašvaldību, gan valsts pakalpojumu kopskaits periodā no 2015. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. decembrim bija 406 050 pakalpojumi, tai skaitā 217 370 konsultācijas un 188 680 pakalpojumu pieteikumi. 2021. gadā kopējais reģistrēto pakalpojumu skaits sastādīja 242 145, tai skaitā 118 427 konsultācijas un 123 718 pakalpojumu pieteikumi, 2022. gadā kopējais reģistrēto pakalpojumu skaits sastādīja 210 965, tai skaitā 146 007 konsultācijas un 64 958 pakalpojumu pieteikumi. Savukārt 2023. gada 8 mēnešos kopējais reģistrēto pakalpojumu skaits – 126 999, tai skaitā 95 756 konsultācijas un 31 243 pakalpojumu pieteikumi. Vienoto pakalpojumu centru nozīme, nodrošinot iedzīvotājiem ērtu valsts pakalpojumu saņemšanu iespējami tuvu mājām, ir pieaugoša – kopējais reģistrēto pakalpojumu pieteikumu skaits pēdējo divu gadu laikā ir pieaudzis par 13,7 %.   

2023. gadā saņemti 11 pašvaldību 52 pieteikumi VPVKAC izveidei par summu 324 790 eiro. Līdz ar to pieprasītāko iestāžu pakalpojumi būs pieejami klātienē 218 vienotajos klientu apkalpošanas centros. 

Šobrīd pieejami jau 166 VPVKAC 35 pašvaldībās, kuros ikviens Latvijas iedzīvotājs var ērti pieteikt pieprasītākos valsts pakalpojumus un visus pašvaldības pakalpojumus.  

Plašāka informācija un kopējais VPVKAC adrešu saraksts un kontaktinformācija pieejama šeit: https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac 

Šajā gadā plānots pakāpeniski paplašināt teritoriālo VPVKAC pieejamību, kā arī papildināt esošo VPVKAC pakalpojumu grozu – šobrīd VPVKAC apkalpo 13 iestādes, atbalstot 120 valsts pārvaldes pakalpojumu un pašvaldību pakalpojumu pieteikšanu. VPVKAC ir lielākais klientu apkalpošanas tīkls valstī, tajā var patstāvīgi vai ar VPVKAC darbinieka palīdzību pieteikt visus valsts pārvaldes portālā https://www.latvija.lv pieejamos pakalpojumus, kā arī saņemt citas konsultācijas.