Nepieciešama līderība, sadarbība un koplietošana pašvaldību procesu modernizācijā

in
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks tikās ar Latvijas pašvaldību savienības un Jelgavas valstspilsētas pārstāvjiem, lai apspriestu pašvaldību pakalpojumu un atbalsta procesu digitalizācijas un modernizācijas gaitu. Sarunas ietvaros tika panākta kopīga izpratne par nepieciešamību pašvaldībām intensificēt kopīgu platformu pašvaldību pārvaldes un atbalsta funkciju nodrošināšanai.

“Kopīgi un savstarpēji savietojami digitālie risinājumi ir nozīmīgs pamats efektīvai pašvaldību digitālajai transformācijai, t.sk. pakalpojumu sniegšanā, administrēšanā, civilās aizsardzības pārvaldībā, u.c., Šodien vienošanās ir nozīmīgs solis paātrinātai un līdzsvarotai pašvaldību digitālajai transformācijai,” tā ministrs Māris Sprindžuks.

Ministrijas ieskatā pašvaldībām ir nepieciešams investēt procesu digitālajā transformācijā un mūsdienu digitālo rīku pilnvērtīgā izmantošanā. Tai skaitē, nesenie notikumi liecina, ka spēja operatīvi reaģēt un plānot civilo aizsardzību, kā arī sniegt atbalstu ir tieši proporcionāla spējai operatīvi apstrādāt informāciju un datus pašvaldības un nacionālā mērogā. Apzinoties, ka virkne pašvaldību funkciju ir vienādas visās pašvaldībās, ir jāizmanto sadarbības potenciāls kopīgu risinājumu plānošanā un attīstībā.

Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārvaldītajai Atveseļošanas fonda investīciju programmai, pašvaldību digitalizācijas kopīgajām vajadzībām ir plānots novirzīt 20 miljonus eiro, pašvaldībām vienojoties par prioritātēm un vadošo pašvaldību/pašvaldībām aktivitāšu īstenošanai.