Grozījumi publisko iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtības MK noteikumos

in
Autors: Iepirkumu uzraudzības birojs

Iepirkumu uzraudzības birojs

2023. gada 11. augustā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas regulē publisko iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtību.

Grozījumi:

– No Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” svītrots 24., 61., 102. un 137. punkts;

– No Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” svītrots 24., 60., 101. un 138. punkts.

Svītrotas normas par pasūtītāja pienākumu pārtraukt iepirkuma procedūru situācijā, kad tiek konstatēts, ka nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Regulējuma mērķis bija noteikt pasūtītāja rīcību, saskaroties ar situācijām, kas var liecināt par pretendentu saskaņotu rīcību konkurences ierobežošanai.

Atgādinām, ka Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 7. punktā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 7. punktā noteikts kandidāta vai pretendenta izslēgšanas iemesls, kas piemērojams, ja pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, ka kandidāts vai pretendents ar citiem piegādātājiem noslēdzis uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu vērstu vienošanos. 

Skatīt sīkāk grozījumus un to anotāciju: