Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Pašvaldības

Pašvaldībām pieejami 21,8 miljoni eiro no ES fondiem bērnudārzu infrastruktūras attīstībai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi pašvaldībām un to izveidotām iestādēm par Eiropas Savienības fondu atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu pārbūvei vai jaunu ēku būvniecībai, kā arī to labiekārtošanai.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi pašvaldībām un to izveidotām iestādēm par Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu pārbūvei vai jaunu ēku būvniecībai, kā arī to labiekārtošanai. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) šim mērķim paredzēti vismaz 21,8 miljoni eiro.  

Lai veicinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, pašvaldības, kur bērnu skaits rindā uz pašvaldību bērnudārziem ir lielāks par 100, izglītības iestādes attīstībai varēs saņemt varēs saņemt 200 000 līdz 5 000 000 eiro lielu ES fondu atbalstu. To varēs izmantot gan jaunu bērnudārzu būvniecībai, gan esošu ēku pārbūvei. Tāpat ES fondu līdzekļus varēs ieguldīt ar bērnudārzu saistītās teritorijas labiekārtošanā, tai skaitā rotaļu un sporta laukumiem, stāvlaukumiem, apzaļumošanai.  

Projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz š.g. 15. decembrim, savukārt projektu īstenošana jāpabeidz ne vēlāk kā 2029. gadā. 

Projektu īstenošanai šajā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā ES fondu programmā šobrīd ir pieejami 21 800 174 eiro no ERAF, plānotais pašvaldību ieguldījums  – vismaz  3 847 090 eiro. 

ES fondu atbalsts paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā”  4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros.