Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Likumdošana, normatīvie akti

Aktualizēts Skaidrojums Regulai Nr. 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2023. gada 12. jūlijā tika publicēta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1441 par detalizētu kārtību

Iepirkumu uzraudzības birojs

 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2023. gada 12. jūlijā tika publicēta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1441 par detalizētu kārtību, kādā Komisija virza procedūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu.


Šajā sakarā ir aktualizēts Skaidrojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu.