Stājas spēkā jaunās vienošanās iespējas, kas paredz nodokļu maksātājiem izdevīgākus maksājumu samazinājumus

Finanšu ministrija

Līdz pat 85 % samazinātas nokavējuma naudas un samazināta vai pilnībā atcelta soda nauda – to paredz jaunās vienošanās iespējas, kas pieejamas uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kam VID uzsācis nodokļu pārbaudi un konstatējis nenomaksātus nodokļu maksājumus. Tāpat ieviests princips, kas paredz – jo ātrāk notiks vienošanās, jo lielāks būs šo maksājumu samazinājums.

Pilnveidotās vienošanās iespējas paredz grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (41.pants). Kopumā grozījumi paredz tādus būtiskus uzlabojumus kā iespēju izlīgt jau pašā procesa sākumā vēl pirms VID pieņēmis gala lēmumu, tāpat palielināts procentuālais soda maksājumu samazinājums, stiprināta motivācija slēgt vienošanās ātrāk, kā arī iedzīvotājiem, kas neveic saimniecisko darbību, dubultā pagarināts samaksas termiņš – tagad to var darīt divu nevis viena gada laikā.

Šādas vienošanās var konstruktīvi aizstāt ilgstošus tiesiskos strīdus, veicinot ātru nenomaksāto nodokļu maksājumu nonākšanu valsts budžetā.

Nedeklarētus un attiecīgi nesamaksātus nodokļu maksājumus VID var konstatēt, veicot vienu no diviem pārbaužu veidiem – nodokļu kontroli vai nodokļu auditu. Nodokļu kontroles ietvaros VID izvērtē kādu konkrētu neatbilstību un, ja tiek konstatēti nenomaksāti nodokļi, izraksta rēķinu, kas ietver nesamaksāto nodokli un nokavējuma naudu par laiku no brīža, kad nodoklis būtu bijis jāsamaksā. Pēc nodokļu kontroles parasti netiek piemērota soda nauda; izņēmums ir situācijas, kad ir veiktas pretlikumīgas manipulācijas ar kases aparātiem – šajā gadījuma rēķinā iekļauj tikai soda naudu un to nevar samazināt vai atcelt vienojoties. Savukārt nodokļu audits ir visaptveroša pārbaude būtiskas un ļaunprātīgas nodokļu nenomaksas gadījumā. Tās rezultātā papildus nodokļu maksājumiem un nokavējuma naudai tiek piemērota soda nauda.

Vienošanās līgums neatceļ pienākumu samaksāt nodokļus, bet ļauj būtiski samazināt nokavējuma naudu un soda naudu, ja VID aprēķinātie maksājumi tiek veikti labprātīgi vienošanās līgumā noteiktajos termiņos. Jo agrākā administratīvā procesa stadijā tiek noslēgta vienošanās, jo lielāks ir samazinājums.

Ja vienošanās līgums nodokļu kontroles gadījumā noslēgts:

  • līdz nodokļu kontroles rēķina izdošanai: atcelti 85% no nokavējuma naudas;
  • pēc nodokļu kontroles rēķina izdošanas, bet pirms apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņa beigām: atcelti 75% no nokavējuma naudas;
  • tiesvedības laikā: pirmajā instancē atcelti 55% no nokavējuma naudas, bet katrā nākamajā tiesas instancē atceļamais apmērs samazinās par 10%.

Ja vienošanās līgums audita gadījumā noslēgts:

  • līdz VID lēmuma pieņemšanai: atcelti 60% no nokavējuma naudas un 60% no soda naudas;
  • pēc VID lēmuma, bet pirms apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņa beigām: atcelti 50% no nokavējuma naudas, bet soda nauda var būt samazināta par 85 % vai 50 %, vai atcelta pilnībā atkarībā no pieļautā pārkāpuma;
  • tiesvedības laikā: pirmajā instancē atcelti 30% vai 65% no nokavējuma naudas un soda naudas atkarībā no pieļautā pārkāpuma, bet katrā nākamajā tiesas instancē samazinot atceļamo apmēru par 10 %.

Visi maksājumi – nodoklis, samazinātā nokavējuma nauda un soda nauda, ja tāda bija – jāsamaksā valsts budžetā gada laikā no vienošanā līguma noslēgšanas dienas, katru mēnesi maksājot proporcionālu daļu no kopējās summas. Izņēmums ir iedzīvotāji (fiziskas personas), kas neveic saimniecisko darbību – viņiem šie maksājumi jāveic divu gadu laikā, tāpat katru mēnesi maksājot proporcionālu daļu no kopējās summas. Garāku samaksas laiku fiziskām personām paredz jaunie grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Ja vienošanās līgumā noteiktie maksāšanas termiņi netiek ievēroti, līgums zaudē spēku. Šādā gadījumā nesamaksātajai pamatparāda daļai par visu kavējuma periodu tiks aprēķināta nokavējuma nauda vispārējā kārtībā un nokavētie maksājumi tiek piedzīti bezstrīda kārtībā.

Jaunie vienošanās nosacījumi pieejami to nodokļu kontroļu un auditu ietvaros, kas uzsāktas, sākot no šī gada 30.jūnija. Agrāk uzsāktās VID pārbaudēs, kas vēl nav noslēgušās, var izmantot iepriekš pieejamās vienošanās iespējas, kas bija spēkā līdz šī gada 29.jūnijam.