Palielināts valsts atbalsts īstermiņa aizdevuma veidā lauksaimniekiem 2023. gadā

Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 4. jūlijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto grozījumu kārtībā, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā. Ņemot vērā šāgada īpaši nelabvēlīgus laikapstākļus, ar veiktajiem grozījumiem 2023. gadā valsts atbalsts īstermiņa aizdevuma veidā lauksaimniekiem ir palielināts no 40 uz 60 eiro par ilgtspēju sekmējošam ienākumu pamatatbalstam pieteikto hektāru.

Tiem lauksaimniekiem, kuri 2023. gadā jau saņēmuši valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā (40 eiro par ilgtspēju sekmējošam ienākumu pamatatbalstam pieteikto hektāru), ir atkārtoti jāiesniedz iesniegums Lauku atbalsta dienestā, lai saņemtu atbalsta starpību (20 eiro par pieteikto hektāru).

Šī ir iespēja lauksaimniekiem saņemt ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalsta avansa maksājumu agrāk (pirms kārtējā gada 16. oktobra) bezprocentu īstermiņa aizdevumu veidā, tādējādi dodot iespēju lauksaimniekiem stabilizēt naudas plūsmu brīdī, kad nepieciešami apgrozāmie līdzekļi lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai. Lauksaimniecība 2023. gadā piedzīvo īpaši nelabvēlīgus laikapstākļus – stipras salnas pavasarī, kam seko ilgstošs sausums, radot ievērojamu kaitējumu nozarei.

Noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 260 “Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.