Ar ES Atveseļošanas fonda finansējumu Latvijā plānots ieviest vairākus inovatīvus risinājumus valsts apmaksātajā veselības aprūpē

in ,
Autors: Nacionālais veselības dienests

Nacionālais veselības dienests

Lai valsts apmaksātajā veselības aprūpē ieviestu inovatīvus risinājumus un uzlabotu pakalpojumu pieejamību, Nacionālais veselības dienests (NVD) izveidojis veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratoriju, kurā līdz 2026. gadam būs iespējams testēt un pārbaudīt inovatīvus vai līdz šim mazāk attīstītus veselības aprūpes pakalpojumu modeļus.  Aktivitāti finansē ES Atveseļošanas un noturības mehānisma fonds.

“Šādas sistēmas izveide Latvijā ir jaunums un veselības aprūpes pakalpojumu modeļu laboratorijas vide tiek veidota līdzīga digitālo inovāciju laboratorijas sistēmai, kur jaunradīti risinājumi tiek testēti reālā vidē. Pakalpojumu modeļu attīstības laboratorijā notiks jaunu, inovatīvu risinājumu dzīvotspējas testēšana Latvijas veselības aprūpē, lai labu rezultātu sasniegšanas gadījumā, tos varētu iekļaut valsts apmaksāto pakalpojumu programmā,” skaidro NVD direktors Āris Kasparāns.

Lai atrastu atbilstošus veselības aprūpes pakalpojumu modeļus, NVD rīkos atklātu pilotprojektu atlasi. Savus pakalpojumu modeļus veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorijā varēs pieteikt ikviens veselības aprūpes dalībnieks – gan ārstniecības iestāde, gan izglītības iestāde, gan ārstu vai pacientu interešu pārstāvošās organizācijas, medikamentu, medicīnas ierīču vai tehnoloģiju ražotāji u.c. NVD sagaida tādus pakalpojumu modeļus, kam nepieciešama pārbaudes jeb pilotēšanas fāze.

Jaunradītos vai Latvijas situācijai adaptētos veselības aprūpes pakalpojumu modeļus varēs iesniegt jebkurā veselības aprūpes jomā, tomēr NVD noteikusi arī prioritātes – onkoloģija, psihiskā veselība, sirds-asinsvadu slimību mazināšana, mātes un bērna veselība, paliatīvā aprūpe, reto slimību ārstēšana, hronisko pacientu aprūpe, medicīniskā rehabilitācija, muguras un galvas sāpju mazināšanai, audu un asins komponentes, u.c.

Laboratorijas darbības process sadalīts 4 posmos. Tas sācies ar veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorijas sistēmas izveidi, atlases procesam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un turpināsies ar atklātu pakalpojumu modeļu atlasi trīs kārtās.  Pirmajā – interesenti iesniegs vienkāršu aprakstu par izstrādāto pakalpojuma modeli, kuru vērtēs NVD un eksperti. Otrajā kārtā izvirzītos pilotprojektus būs iespēja pilnveidot, sadarbojoties ar mentoriem un veidojot kopsadarbības ar citiem atlases dalībniekiem, kuri piedāvā līdzīgus risinājumus. Pilotprojekti, kas tiks virzīti turpmākajam procesam jeb pilotēšanai, sabiedrībai tiks demonstrēti publiskā pasākumā EXPO, kur piedalīties varēs ikviens interesents. Lēmums par finansējuma piešķiršanu konkrētu pakalpojumu modeļu testēšanai tiks pieņemts pēc EXPO pasākuma.

Visa informācija par projekta norisi  pieejama šeit – https://www.vmnvd.gov.lv/lv/projekta-veselibas-aprupes-pakalpojumu-modelu-attistibas-laboratorija-istenosanas-process.

NVD projektu īsteno Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.3. reformu un investīciju virziena “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana” 4.3.1.r. reformas “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums” un 4.3.1.1.i. investīcijas “Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai” ietvaros. Tā īstenošanai paredzēti vairāk nekā 16 miljoni eiro no ES Atveseļošanas fonda.