Kategorijas
Pētniecība un izstrāde Transports

Izsludināts konkurss militārās mobilitātes projektu atlasei transporta nozarē

2023. gada 3. maijā Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) izsludinājusi projektu iesniegumu atlases konkursu TEN-T pielāgošanai divējāda lietojuma civilai aizsardzībai Militārās mobilitātes finansējuma ietvaros (pētījumi, darbi, pētījumi un darbi).

Satiksmes ministrija

2023. gada 3. maijā Eiropas klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) izsludinājusi projektu iesniegumu atlases konkursu TEN-T pielāgošanai divējāda lietojuma civilai aizsardzībai Militārās mobilitātes finansējuma ietvaros (pētījumi, darbi, pētījumi un darbi). Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz šī gada 21. septembra plkst. 17:00 (pēc Briseles laika).

Militārās mobilitātes projektu īstenošanai transporta nozarē pieejamais finansējums ir 790 miljoni eiro. Tas tiks piešķirts visu veidu transporta līdzekļu nozares projektu īstenošanai, sākot no ceļu un infrastruktūras attīstības, beidzot ar dzelzceļa tīkla, ostu un lidostu pakalpojumu modernizēšanu un pilnveidošanu.

Plašāka informācija par izsludināto konkursu pieejama Eiropas komisijas mājaslapā sadaļā Funding & Tender Opportunities. Minētajā tīmekļvietnē atrodama informācija par šim mērķim atvēlēto finansējumu,  atbalsta saņemšanas nosacījumiem un intensitāti,  projektu pieteikuma veidlapas, vadlīnijas, kā arī citi saistītie dokumenti.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas CINEA, projekta iesniedzējiem, kas paredz īstenot darbības Latvijas Republikas teritorijā, nepieciešams iesniegt savu projekta pieteikumu SM ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms uzsaukumā norādīta projektu pieteikumu iesniegšanas beigu datuma, lai saņemtu (Letter of Support) atbalsta vēstuli.

Papildus vēršam uzmanību, ka projekta iesniedzējiem ir jāsaņem arī Aizsardzības ministrijas apliecinājums (Military network declaration) par transporta nozares projekta iesnieguma atbilstību Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku norādītajām militārās transporta infrastruktūras prioritātēm.