Industriālo parku un teritoriju attīstīšanā reģionos vēlas ieguldīt 124 miljonus eiro

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Atveseļošanas fonda (AF) projektu atlasē, kur pašvaldībām un komersantiem nacionālas nozīmes industriālo parku un teritoriju infrastruktūras attīstīšanai ir pieejami 80 miljoni eiro, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) iesniegti deviņi projekti. Projektos kopumā pieprasītais AF investīciju apmērs  – 124 miljoni eiro ir 1,5 reizes lielāks par pieejamo atbalsta programmas ietvaros. 

 

AF programmā, kas vērsta uz nacionālas nozīmes industriālo parku izveidošanu ārpus Rīgas reģiona, tādējādi mazinot reģionālās attīstības atšķirības starp Rīgas reģionu un pārējo Latvijas teritoriju, projektus iesniegušas trīs pašvaldības, piecas publiskas personas un viens komersants.

 

 

Pieprasīto investīciju sadalījums reģionāli:

Vidzemes plānošanas reģionā pieprasītais AF finansējums divos projektos  – 32 miljoni eiro; 

Latgales plānošanas reģionā pieprasītais AF finansējums divos projektos  – 30,36 miljoni eiro; 

Kurzemes plānošanas reģionā pieprasītais AF finansējums četros projektos  – 42 miljoni eiro; 

Zemgales plānošanas reģionā pieprasītais AF finansējums vienā projektā  – 20 miljoni eiro.

Katram plānošanas reģionam konkursa sākumā pieejamais AF finansējums ir 20 000 000 euro. To, kuri projekti un ar kādu atbalsta finansējumu tiks apstiprināti, noteiks pēc visu projektu izvērtēšanas.

Kā ziņots iepriekš, šajā programmā tiks atbalstīta jaunas industriālās teritorijas izveidošana vai esošās industriālās teritorijas attīstīšana, industriālo pieslēgumu ierīkošana, pievedceļu atjaunošana vai ierīkošana pie industriālajām teritorijām un komercdarbības mērķiem paredzēto ražošanas ēku un ar tām saistītās infrastruktūras attīstīšana. Projektus var īstenot visā Latvijā, izņemot Rīgas plānošanas reģionu. 

AF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas  “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos”  ietvaros.