Valdība apstiprina noteikumus Atveseļošanas fonda līdzekļu piešķiršanai bezemisiju dzelzceļa infrastruktūras attīstībai

Satiksmes ministrija

Šodien, 11. aprīlī, valdība apstiprināja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos Ministra kabineta noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā īsteno un uzrauga Atveseļošanas fonda (AF) investīciju bezemisiju dzelzceļa infrastruktūras attīstībai un tās integrēšanai kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā.

“Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un attīstība ir priekšnosacījums, lai varam nomainīt vecos dīzeļvilcienus, nodrošinot ne tikai komfortablāku un mūsdienīgāku pārvietošanos pasažieriem, bet arī samazinātu vides piesārņojumu, kas ir īpaši būtiski tiem, kas dzīvo dzelzceļa tuvumā,” atzīst satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs.

AF investīcijas paredzētas dzelzceļa līniju Rīga–Zemitāni un Rīga–Priedaine modernizācijai un līnijas Zasulauks–Bolderāja attīstībai, lai nodrošinātu bezemisiju elektrovilcienu kustību un labāku dzelzceļa pasažieru transporta integrāciju kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā. Tādējādi tiks samazināta sabiedriskā transporta negatīvā ietekme uz vidi, palielināta dzelzceļa konkurētspēja un iedzīvotāju mobilitātes iespējas.

Atbilstoši SM sagatavotajiem noteikumiem AF finansējums 72,7 miljonu eiro apjomā tiks piešķirts VAS “Latvijas dzelzceļš”, kas līdz 2026. gada 31. martam izveidos elektrificētu dzelzceļa līniju un modernizēs esošās dzelzceļa līnijas 81 km garumā.

Bezemisiju dzelzceļa infrastruktūras attīstība ir viens no pasākumiem SM īstenotajā Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšanas reformā, kurā kopumā plānots ieguldīt 295 miljonus eiro lielu AF finansējumu. Reformas mērķis ir mazināt transporta radīto negatīvo ietekmi uz galvaspilsētas vides kvalitāti un veidot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus integrētus sabiedriskā transporta pakalpojumus, stiprinot dzelzceļa kā sabiedriskā transporta mugurkaula lomu. Sagaidāms, ka īstenotā reforma veicinās iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās paradumu maiņu un mudinās iedzīvotājus pārsēsties no privātā transporta uz sabiedrisko, kas savukārt dos pozitīvu pienesumu Eiropas zaļo mērķu sasniegšanai.