Kategorijas
Elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde Enerģētika, siltumapgāde Finanšu un apdrošināšanas darbības

“Sadales tīkls” paraksta līgumu par 41,9 milj. eiro saņemšanu no ES Atveseļošanas fonda

Elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS “Sadales tīkls” ir parakstījusi līgumu ar Ekonomikas ministriju par Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda finansējumu 41,9 milj. eiro apjomā saņemšanu.

Ekonomikas ministrija

Elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS “Sadales tīkls” ir parakstījusi līgumu ar Ekonomikas ministriju par Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda finansējumu 41,9 milj. eiro apjomā saņemšanu.

Ar šī finansējuma atbalstu turpmākajos gados paredzēts īstenot projektu “AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija” ar mērķi uzlabot elektroapgādes kvalitāti un drošumu, veikt sistēmas jaudu paaugstināšanu atjaunojamo energoresursu integrācijai, kā arī nodrošināt informācijas sistēmu kontroles un automatizētas vadības risinājumu attīstību.

Latvijas elektrotīklu modernizācijā, sekmējot atjaunojamo energoresursu jaudu integrēšanu, kā arī elektrotīklu darbības drošumu un elastības risinājumu nodrošināšanu, papildus investīcijas tiks ieguldītas no Atveseļošanas fonda atbalsta programmas. Tās ietvaros “Sadales tīklam” būs iespēja palielināt elektrības jaudas apdzīvotām vietām, izveidot sadales sistēmas pieslēgumus publiski pieejamām elektrisko transportlīdzekļu uzlādes iekārtām un mikroģenerācijas iekārtām (saules paneļiem),” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Atveseļošanas fonda atbalsts ir nenovērtējams kopējai elektroapgādes sistēmas stiprināšanai. Atbalsts no ārējiem fondiem ir ļoti būtisks, it īpaši šajā sociālekonomiski un ģeopolitiski sarežģītajā laikā, proaktīvi pilnveidojot un pielāgojot sadales infrastruktūru atbilstoši enerģētikas attīstības tendencēm bez finansiālas ietekmes uz klientiem,” akcentē “Sadales tīkla” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Par piešķirto finansējumu laikā līdz 2026. gada maijam paredzēts īstenot vairākas projekta aktivitātes. Piemēram, iecerēts no jauna izbūvēt vai pārbūvēt vidējā sprieguma elektrolīnijas 75 kilometru garumā, palielinot pieslēgumu jaudas pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai – šie projekti plānoti Apē, Lapmežciemā, Ropažos, Mālpilī, Rojā, Valdemārpilī, Jaunmārupē, Ādažos, Kalnciemā un Baldonē. Ieplānots arī veikt 840 transformatoru nomaiņu, mazinot to remonta un uzturēšanas izmaksas un uzlabojot tīkla drošumu un elektroenerģijas piegādes kvalitāti.

Tāpat plānots ar saules paneļiem aprīkot līdz pat 700 transformatoru apakšstacijas, lai saražotu to darbībai nepieciešamo elektroenerģiju, mazinot tehnoloģisko patēriņu (zudumus) un tādējādi arī operatora kopējās elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas. Iecerēts arī visā Latvijā izbūvēt 2060 pieslēgumpunktus elektroauto uzlādes staciju vai mikroģenerācijas iekārtu uzstādīšanai sadarbībā ar citām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām. Ar fonda atbalstu paredzēts arī izstrādāt viedās elektroenerģijas uzskaites IT sistēmu, kā arī izveidot portālu elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas ieviešanai. Papildus iecerēts arī veikt uzlabojumus “Sadales tīkla” ēku energoefektivitātē.

Ievērojot finansējuma saņemšanas nosacījumus, daļa no minētajām projekta aktivitātēm jau ir uzsākta.

Kā informēts iepriekš, Ekonomikas ministrijas izstrādātās Atveseļošanas fonda atbalsta programmas “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija” kopējais finansējums ir 80 milj. eiro, kas līdz 2026. gadam tiks ieguldīti AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls” elektroapgādes sistēmu modernizācijā ar mērķi sekmēt atjaunojamo energoresursu jaudu integrēšanu un izmantošanu kopējos elektrotīklos, elektrotīklu darbības drošumu un elastības risinājumu nodrošināšanu, kā arī elektrisko transportlīdzekļu un izkliedētās ģenerācijas pieslēgšanai atbilstošas infrastruktūras izveidi.