Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti

Valdība apstiprina #Budžets2024 sagatavošanas grafiku

Ministru kabineta sēdē valdība apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu par likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas grafiku.

Finanšu ministrija

Otrdien, 7. martā, Ministru kabineta (MK) sēdē valdība apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu par likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas grafiku.

“Valdības deklarācijā ir skaidri definētas piecas prioritātes – valsts drošība, izglītība, enerģētika, konkurētspēja, dzīves kvalitāte, cilvēka un sabiedrības veselība – kas ir stabils pamats ekonomikas transformācijai. Virzība uz strukturālajām pārmaiņām ekonomikā paredz nepieciešamību pārskatīt pieeju ierastajiem procesiem un ieviest inovācijas, tostarp valsts budžeta plānošanā. Tādēļ esmu iecerējis pilnveidot ierasto pieeju budžeta plānošanā, mainot izejas pozīciju – sākt ar nozaru izaicinājumu un problēmu identificēšanu, nevis vienkārši ar visu prioritāro vajadzību apkopošanu garajā sarakstā. Tas nozīmē, ka maija beigās un jūnija sākumā rosināšu padziļinātu diskusiju ar katru nozares ministru par galvenajiem izaicinājumiem nozarē,” norāda finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

Saeimā 2024. gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt šā gada 12. oktobrī. Lai ievērotu noteiktos termiņus, nepieciešams savlaicīgi sākt darbu pie gadskārtējā un vidēja termiņa budžeta likumprojekta sagatavošanas, nodrošinot vispusīgu analīzi un diskusijas pirms galīgo lēmumu pieņemšanas.

Likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas grafiks:

 • 2023. gada 6. aprīlis
  • Latvijas Stabilitātes programmas 2023.–2026. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)
 • 2023. gada 21. aprīlis
  • Fiskālo risku vadības ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā
 • 2023. gada 30. aprīlis
  • Latvijas Stabilitātes programmas 2023.–2026. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai
 • 2023. gada 10. maijs
  • Informācijas iesniegšana Finanšu ministrijā pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanai 2024., 2025. un 2026. gadam, izmantojot Finanšu ministrijas sniegto informāciju
 • 2023. gada 30. jūnijs
  • Priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu iesniegšana Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā
 • 2023. gada 19. jūlijs
  • Ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 20. pantā minētajā gadījumā
 • 2023. gada 10. augusts
  • Ziņojuma iesniegšana Ministru kabinetā likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 19. un 20. pantā minētajos gadījumos
 • 2023. gada 15. augusts
  • Ziņojuma izskatīšana Ministru kabinetā likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 19. un 20. pantā minētajos gadījumos
  • Informatīvā ziņojuma “Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2024., 2025. un 2026. gadā” izskatīšana Ministru kabinetā
  • Informatīvā ziņojuma “Par nodokļu pamatnostādņu 2024. – 2027. gadam izstrādes virzību” izskatīšana Ministru kabinetā
  • Fiskālo risku deklarācijas izskatīšana un apstiprināšana Ministru kabinetā
  • Informatīvā ziņojuma “Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam” izskatīšana Ministru kabinetā
  • Informatīvā ziņojuma “Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam” izskatīšana Ministru kabinetā
 • 2023. gada 16. – 25. augusts
  • Diskusijas par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam
 • 2023. gada 29. augusts
  • Lēmuma pieņemšana par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam
 • 2023. gada 31. augusts
  • Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2024., 2025. un 2026. gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijā
  • Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
 • 2023. gada 4. septembris
  • Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma aprēķināšana un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2024., 2025. un 2026. gadam aprēķinu nosūtīšana ministrijām
 • 2023. gada 5. septembris, 12. septembris
  • Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana Ministru kabinetā
 • 2023. gada 14. septembris
  • Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2024., 2025. un 2026. gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā
 • 2023. gada 10. oktobris
  • Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšana
  • Likumprojekta  “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” (ar paskaidrojumiem) apstiprināšana Ministru kabinetā
  • Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2024. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā
 • 2023. gada 12. oktobris
  • Likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, pavadošajiem likumprojektiem (budžeta likumprojektu paketi), Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu) iesniegšana Saeimā
  • Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2024. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai

MK rīkojuma projekts un tā pielikums ar grafiku pieejams Tiesību aktu projektu portālā.