Būves ekspluatāciju varēs apturēt, ja trīs reizes netiks nodrošināta ugunsdrošības pārbaude

Saeima

Saeima ceturtdien, 2.martā, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumu Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, kas paredz iespēju apturēt būves ekspluatāciju, ja trīs reizes nebūs nodrošināta ugunsdrošības pārbaude. 

Likums paredz tiesības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonai, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, bez iepriekšēja brīdinājuma pieņemt lēmumu par būves, tās daļas vai būvobjekta ekspluatācijas apturēšanu, ja par ugunsdrošību objektā atbildīgā persona trīs reizes nav nodrošinājusi plānotās vai neplānotās ugunsdrošības pārbaudes veikšanu. 

Patlaban amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros veic plānotās un neplānotās ugunsdrošības pārbaudes. Plānotās ugunsdrošības pārbaudes veic saskaņā ar VUGD apstiprinātu ugunsdrošības pārbaužu plānu, bet neplānotās – pamatojoties uz VUGD rakstveida lēmumu. 

Praksē ir gadījumi, kad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nevar iekļūt vai netiek ielaists objektā, lai varētu veikt ugunsdrošības pārbaudes, arī gadījumos, kad par ugunsdrošību objektā atbildīgā persona bijusi par pārbaudi vairākkārt informēta. Ugunsdrošības uzraudzības neveikšana var novest pie traģiskām sekām, likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori.